Höörs Plåt omvandlas till en ny stadsdel

Hällboområdet ligger centralt i Höör med nära till serviceutbudet i centrum, bara en kilometer från Höörs station och med en möjlig utbyggnad av cirka 500 bostäder tillsammans med kontor och service.

Området är planerat för att bli en levande del av Höör med en brokig småstadskaraktär och med öppna gröna kvarter. Området ska vara behagligt att besöka, vistas och bo i.

Förslag till planprogram ute på samråd

Ett förslag till planprogram för Hällbo 17, Hällbo 27 (Höörs Plåt) har tagits fram och är nu ute på samråd. Samrådets syfte är att beskriva mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet.

Inget fysiskt samrådsmöte

På grund av coronaviruset hålls inget fysiskt samrådsmöte. Som ett alternativ till mötet har vi gjort en introduktionsfilm om planprogrammet. Filmen är 11 minuter lång. Klicka på länken för att titta på filmen. Film om planprogrammet (11 minuter)

Syfte med planprogrammet

Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.