Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Hur cyklar du?

Hjälp oss göra Höör till en bättre cykelkommun. Just nu genomför vi en enkätundersökning. Enkäten innehåller frågor om hur ofta, var och varför du cyklar.

Oavsett om du är nyinflyttad eller har bott i Höörs kommun hela ditt liv, cyklar varje dag eller aldrig har cyklat så är dina åsikter av värde. Resultaten kommer att användas för planering av cykelvägar och andra åtgärder för att göra det enklare att cykla.

Till enkäten

Det är första gången den här undersökningen genomförs. Enkäten har även skickats ut till skolorna. Vi hoppas att många väljer att delta så att vi kan få en så god bild som möjligt över hur det fungerar att cykla i Höörs kommun. Det är även möjligt att besvara enkäten på engelska eller arabiska. Enkäten genomförs inom ramen för projektet Höör som cykelkommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.