Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Inbjudan – föräldragrupp

Nu startar en ny föräldragrupp för dig som är orolig för ditt barns skolfrånvaro. Vi träffas fem kvällar under hösten för att samtala.

Vi kommer bland annat att prata om:

  • varför barn och ungdomar stannar hemma?
  • vad jag som förälder kan göra.
  • vad skola, socialtjänst och BUP kan göra.
  • föräldrarollen – om att uppleva maktlöshet och skuld.

Samtalsledare är Johan Nilsson, skolkurator och Hans Bäckström, familjebehandlare. Syftet med föräldragruppen är att ge föräldrar möjlighet att träffas och stärkas i den svåra situation som uppstår vid hög skolfrånvaro.

Tid: Torsdagar kl.18:00 – 20.30, inklusive fikapaus.
Datum: 18 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov och 6 dec.
Plats: Enebackeskolan, Boken, 3Cs klassrum.

Anmälan

Gör din intresseanmälan senast den 28 september till: johan.nilsson@hoor.se, 0731-489 809.

Föräldragruppen riktar sig till vårdnadshavare med barn i förskoleklass till och med årskurs 9.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.