Inbjudan – föräldragrupp

Nu startar en ny föräldragrupp för dig som är orolig för ditt barns skolfrånvaro. Vi träffas fem kvällar under hösten för att samtala.

Vi kommer bland annat att prata om:

  • varför barn och ungdomar stannar hemma?
  • vad jag som förälder kan göra.
  • vad skola, socialtjänst och BUP kan göra.
  • föräldrarollen – om att uppleva maktlöshet och skuld.

Samtalsledare är Johan Nilsson, skolkurator och Hans Bäckström, familjebehandlare. Syftet med föräldragruppen är att ge föräldrar möjlighet att träffas och stärkas i den svåra situation som uppstår vid hög skolfrånvaro.

Tid: Torsdagar kl.18:00 – 20.30, inklusive fikapaus.
Datum: 18 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov och 6 dec.
Plats: Enebackeskolan, Boken, 3Cs klassrum.

Anmälan

Gör din intresseanmälan senast den 28 september till: johan.nilsson@hoor.se, 0731-489 809.

Föräldragruppen riktar sig till vårdnadshavare med barn i förskoleklass till och med årskurs 9.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.