Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Ingen julmarknad år 2020

Under rådande omständigheter med coronapandemin har Höörs kommun bestämt att ställa in julmarknaden i år.

Julmarknaden, som brukar samla en hel del människor i Höör, ställs in som en förebyggande åtgärd för att fördröja smittspridningen av coronavirus (covid-19). Även den traditionella kröningen av Lucia på torget ställs in i år på grund av risk för smittspridning av coronaviruset.

Höörs kommun följer utvecklingen av coronapandemin noga. Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer som ligger bakom regeringens beslut att förbjuda offentliga sammankomster över 50 personer.

Vi hoppas att vi i stället ses på julmarknaden den första advent år 2021.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att skydda oss själva och andra från smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma vid minsta symtom, håll avstånd till andra både inom- och utomhus och tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.