Investeringsstöd för laddstationer till elfordon

Nu finns det två olika investeringsstöd att söka för installation av laddstationer till elfordon. Det ena vänder sig till privatpersoner och det andra för mer publik användning, exempelvis bostadsrättsföreningar och företag.

Stöden är statliga och söks hos Naturvårdsverket.

Stöd 1: Ladda-hemma-stöd för privatpersoner

Du som är privatperson kan söka stöd för att installera en laddstation för elfordon. Laddstation rekommenderas av Elsäkerhetsverket för säker laddning.
Bidraget ges som ett engångsbelopp upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 10 000 kronor per fastighet. Ansökan om bidrag ska göras efter att laddpunkten har installerats, dock högst senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Ansökan görs hos Naturvårdsverket och det rekommenderas att bidraget söks via e-tjänst för snabb handläggning. Det går även att söka via e-post eller vanlig post, men då tar handläggningen betydligt längre tid. Stödet är rambegränsat, vilket betyder att när den avsatta summan på 50 miljoner kronor är slut, så krävs det ett nytt beslut om mer pengar för att bidraget ska finnas kvar.

Läs mer om stödet och hur du söker hos Naturvårdsverket.

Stöd 2: Publik användning (exempelvis företag)

som kan användas publikt och till företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter eller föreningar.

Bidraget kan sökas av företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsförening och andra organisationer för laddningsstationer som används av dem själva. Det kan handla om exempelvis laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Stödet omfattar stationer som installeras tidigast 15 juli 2019.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.

Läs mer hos Naturvårdsverket om hur du söker investeringsstöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.