Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar läget i kommunens verksamheter gällande covid-19

Med anledning av covid-19 har vi i Höörs kommun fattat beslut om ett antal åtgärder för att minska smittspridningen och ge vården tid att mobilisera resurser.

Vi har sedan tidigare stängt badhuset, ställt in alla sociala aktiviteter och andra träffar som kan vänta, samt infört besöksförbud på våra äldreboenden. Genom våra åtgärder kan vi också bättre tillgodose behovet av personal i våra övriga verksamheter.

Just nu är bemanningen relativt god inom vår hemtjänst och äldreomsorg. Läget är stabilt inför helgen, och våra medarbetare är vid gott mod. Vår planering fungerar bra och under veckan har vi mobiliserat mer kraft genom att kartlägga tillgången på medarbetare inom kommunens övriga verksamheter som har vårdutbildning eller vårderfarenhet. Glädjande nog har vi många med dubbelkompetens. Vi känner oss väl rustade.

Inom skolan och förskolan ser vi – liksom i alla andra kommuner – ett stort tapp på både lärare och elever. Strax över 900 barn och ungdomar har varit frånvarande den senaste veckan (lite mer än en tredjedel), liksom cirka 120 medarbetare. Vi följer utvecklingen och rättar oss efter myndigheternas beslut, men gör sammanslagningar av enheter och planerar för en stängning av förskolor och grundskolor om ett sådant beslut skulle komma.

Vi arbetar hårt inom våra verksamheter för att minska smittspridningen. Dels genom att begränsa hur vår personal rör sig mellan verksamheter, dels genom att i största möjliga mån undvika att samla personal i fysiska möten. Självklart desinficerar vi alla ytor enligt vedertagna regler.

I Höör finns det många företag som nu har mycket stora utmaningar och besöksnäringen är en av de branscher som just nu drabbas särskilt hårt. För er som är friska så är min uppmaning att fortsätta handla och stödja våra lokala företagare, annars är risken stor att de inte finns kvar när denna kris är över.

Från kommunens sida kommer jag i nästa vecka att föreslå ett omfattande paket med åtgärder som ligger inom kommunens mandat för att underlätta för det lokala näringslivet. Detta kan innehålla olika delar som till exempel avgiftsbefrielse från vissa av kommunens taxor och möjlighet till uppskov på fakturor.

Med vänlig hälsning

Johan Svahnberg
Kommunstyrelsens ordförande
Höörs kommun

Läs mer på sidan Information med anledning av coronaviruset

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.