Information om coronavirus (covid-19)

Till dig som har daglig hjälp av hemtjänst

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en dos vaccin mot covid-19 under våren 2024 till dig som är 65 år och äldre och i behov av personlig omvårdnad från hemtjänst eller motsvarande. Det är för att minska risken att behöva vård på sjukhus.

Vaccinera dig två gånger per år

Alla som är 65 år och äldre och i behov av personlig omvårdnad, från hemtjänst eller motsvarande, rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 två gånger per år, både på våren och på hösten.

Du som behöver hjälp med personlig omvårdnad varje dag har en högre risk att hamna på sjukhus om du får covid-19, jämfört med andra. Detta gäller oavsett anledning till att du behöver hjälp i hemmet. Rekommendationen gäller även alla personer som är 80 år och äldre.

Du har ett skydd om du både är vaccinerad och har haft covid-19

Du som vaccinerade dig under hösten 2023 och dessutom har haft covid-19 efter 1 oktober 2023 kan räkna med att du har ett gott skydd även under våren och sommaren. Du behöver inte fylla på med en ny vaccindos under våren, utan kan ta din nästa dos till hösten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.