Information gällande coronavirus (covid-19)

Höörs kommun följer utvecklingen av coronapandemin mycket noga och följer Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Skolverkets rekommendationer och riktlinjer. Beredskapsläget i kommunen är höjt och kommunen vidtar åtgärder där det bedöms nödvändigt.

Smittspridningen av coronaviruset och covid-19 ökar snabbt i Skåne. Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskyddsläkare har därför beslutat att kraftigt skärpa råden för dig som bor i eller besöker Skåne. Det är allas ansvar att skydda sig själv och andra från smittspridning.

Nya skärpta allmänna råd i Skåne

På grund av den hastigt ökande spridningen av covid-19 i Skåne fattade Folkhälsomyndigheten den 27 oktober beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län.

De skärpta allmänna råden förlängdes ytterligare den 17 november och gäller nu fram till den 13 december.

Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i Skåne län att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Skåne län. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån i högre utsträckning än i dag.

Det är viktigt att vi även fortsätter följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten, håller avstånd och tar vår personliga ansvar.

Situationen kring coronapandemin och de nya skärpta råden har lett till att Höörs kommun den 28 oktober fattade beslut om att tillfälligt stänga vissa verksamheter.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att boka tid för egenprovtagning för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll mist 2 meters avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas. Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Stanna hemma när du är sjuk

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december.

Lägesbild gällande smittade och provtagningar för covid-19 i Skåne

För att minska risken för spridning uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet, i skolan och i privatlivet.

Höörs kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Åtgärder för att stärka besöksnäringen och det lokala näringslivet

Frivilligorganisationer i Höör

Detta kan du själv göra

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

 • Undvik smitta genom att inte röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
 • Så tvättar du händerna – 1177

Prata med barn om coronavirus

Så pratar du med barn om coronaviruset.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.