Information med anledning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Höörs kommun följer utvecklingen av coronapandemi mycket noga och följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och riktlinjer. Beredskapsläget i kommunen är höjt och kommunen vidtar åtgärder där det bedöms nödvändigt.

Höörs kommun följer noga händelseutvecklingen. Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen. Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här är några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på buss,tåg och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.

Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas. Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Från och med 30 mars råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december.

Lägesbild gällande smittade och provtagningar för covid-19 i Skåne

För att minska risken för spridning uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet, i skolan och i privatlivet.

Höörs kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Åtgärder för att stärka besöksnäringen och det lokala näringslivet

Frivilligorganisationer i Höör

Detta kan du själv göra

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

 • Undvik smitta genom att inte röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
 • Så tvättar du händerna – 1177

Prata med barn om coronavirus

Så pratar du med barn om coronaviruset.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.