Information med anledning av coronaviruset

Beredskapsläget i kommunen är höjt och kommunen vidtar åtgärder där det bedöms nödvändigt.

Höörs kommun följer noga händelseutvecklingen. Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. I Sverige har hittills drygt 4000 fall av sjukdomen rapporterats, och det finns tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet. Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

För att minska risken för spridning uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet, i skolan och i privatlivet.

Höörs kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Åtgärder för att stärka besöksnäringen och det lokala näringslivet

Frivilligorganisationer i Höör

Detta kan du själv göra

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

  • Undvik smitta genom att inte röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
  • Så tvättar du händerna – 1177

Prata med barn om coronavirus

Så pratar du med barn om coronaviruset.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.