Information gällande coronavirus (covid-19)

Höörs kommun följer utvecklingen av coronapandemin mycket noga och följer Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Skolverkets rekommendationer och riktlinjer. Beredskapsläget i kommunen är höjt och kommunen vidtar åtgärder där det bedöms nödvändigt.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Smittan finns allmänt i samhället.

Aktuellt läge om coronaviruset i Höörs kommun

Aktuellt läge om coronaviruset vecka 37

Information från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne

Detta kan du göra själv

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

  • Undvik smitta genom att inte röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
  • Så tvättar du händerna – 1177
  • Testa dig om du har symtom på covid-19. Detta gäller även om du är vaccinerad. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att barn i grundskolan ska testas vid symtom. Däremot rekommenderar myndigheten inte att barn i förskoleålder testas vid symtom. Här kan du läsa vad som gäller om du har symtom eller konstaterad smitta. 

Så länge bör du stanna hemma om du blivit sjuk i covid-19

Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om vad som gäller för vuxna och barn som blivit sjuka i covid-19.

Om ensamhet

Just nu behöver vi undvika att träffa många olika personer och att undvika sociala sammanhang där många personer vistas samtidigt. Det här kan göra att man känner sig mer ensam än vanligt. Samtidigt är nära relationer och möten i vardagen viktiga för att må bra.

Om du själv känner dig ensam eller vill tipsa någon annan, finns det tips och stöd att få via stödlinjertelefonjourer (1177) och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind).

Lär dig hantera oro vid covid-19

Coronapandemin och covid-19 skapar oro och rädsla hos många människor. Om du känner en oro som påverkar din vardag kan du få stöd genom ett nätbaserat självhjälpsprogram på 1177.se.
Lär dig hantera oro vid covid-19

Prata med barn om coronavirus

Så pratar du med barn om coronaviruset.

Höörs kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Läs mer om vilka förebyggande och förberedande åtgärder som kommunens verksamheter vidtar. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.