Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Kraftig ökning av solceller

Antalet solcellsanläggningar i kommunen har ökat med 71 procent på bara ett år. Idag finns 41 anläggningar. Det visar att allt fler ser det som en lönsam investering. Bidrag kan sökas hos Länsstyrelsen.

Kommunens energirådgivare Anna-Karin Nilsgart får många frågor om solcellsanläggningar från framförallt privatpersoner och lantbrukare.
– Den här utvecklingen ska bli mycket spännande att följa, säger Anna-Karin Nilsgart.

Lönsam investering

År 2012 fanns fortfarande bara någon enstaka solcellsanläggning i Höörs kommun. Idag finns 41 stycken, med en sammanlagd effekt på 412 kW. Tillsammans kan de producera 370 800 kWh el om året.
– Allt fler ser solceller som en lönsam investering med god klimatnytta, säger Anna-Karin Nilsgart.

Möjlighet till bidrag

Bidrag finns att söka hos länsstyrelsen, men kötiden för besked om bidrag har hittills varit lång, omkring två år. Företag kan få 30 procent i bidrag, medan privatpersoner kan få 20 procent. Privatpersoner har också möjlighet att använda sig av ROT-avdrag.

Mer information

För mer information om solceller går det bra att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare, Anna-Karin Nilsgart via e-post anna-karin.nilsgart@hoor.se eller telefon 0415-37 83 03.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.