Länsstyrelsen häver förbudet att grilla på egen tomt

Från kl 16.00 måndagen den 13 augusti är det åter tillåtet att grilla på den egna tomten, på innergårdar och kolonilotter, förutsatt att grillen inte står direkt på marken. I övrigt råder fortsatt förbud mot att elda och grilla.

Det fortsatta eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att:

  • använda engångsgrill,
  • använda stormkök,
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser),
  • elda eller grilla utomhus,
  • använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus.

Däremot är grillning på egen tomt alltså tillåtet från klockan 16.00 måndagen den 13 augusti, men grillen måste stå på ben eller på annat sätt vara upphöjd från marken. Den ska också stå på säkert avstånd från brännbart material och det ska finnas brandsläckningsutrustning att tillgå i tillräcklig omfattning, enligt Länsstyrelsens beslut.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor. Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Var försiktig med hur du fimpar cigaretter eller parkerar bilen. Katalysatorn som sitter under bilen blir väldigt varm och kan lätt antända torrt gräs.

Mer information hittar du på Länsstyrelsens hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.