Länsstyrelsen upphäver delar av de lokala ordningsföreskrifterna

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva sex paragrafer i de lokala ordningsföreskrifter som just beslutats av Höörs kommun. Det innebär bland annat att det så omdiskuterade koppeltvånget på vandringsleder och i motionsspår är upphävt.

Länsstyrelsen upphäver också bestämmelserna om lastning och lossning av varor, uppsättning av markiser, flaggor och reklam samt paragrafen som reglerar användning av fyrverkerier.

För långtgående inskränkningar

I de flesta fall är Länsstyrelsens motiv att bestämmelserna är för långtgående och innebär ”onödigt tvång på allmänheten och en kraftig inskränkning i den enskildes frihet”. När det gäller kopplingstvång och upplockningstvånget efter hund och häst anser Länsstyrelsen snarare att föreskriften omfattar för stora geografiska områden. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

– Först måste vi ta ställning till om vi ska överklaga. Om inte så kommer förvaltningen att få i uppdrag att omarbeta förslaget, säger kanslichef Gunilla Dencker Skog.

Gränserna behöver testas

Gunilla Dencker Skog menar att bestämmelserna inte kommer att kunna spegla den politiska viljan i Höörs kommun fullt ut om de ska arbetas om enligt Länsstyrelsens resonemang. Men hon ser inte beslutet som ett nederlag eftersom det är just så här som lagar och regler växer fram.

– De regler som gäller stämmer inte alltid överens med det allmänna rättsmedvetandet och med jämna mellanrum behöver gränserna testas.

Tydlig önskan från allmänheten

När det gäller bestämmelserna kring hund finns ett tydligt önskemål från allmänheten om att införa koppeltvång.

– Det finns många som är hundrädda och många hundägare som inte lever upp till lagens krav om tillsyn av sin hund. I den delen innebär Länsstyrelsens beslut till exempel att man sätter hundägarnas intressen främst, säger kanslichef Gunilla Dencker Skog.

Här är de paragrafer Länsstyrelsen upphävt: §§ 3, 7, 12, 15, 17 och 20. Beslutet innebär att de sex paragraferna helt enkelt inte gäller och inte heller de bestämmelser som fanns i den tidigare versionen av kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Se beslutet från Länsstyrelsen

Se ordningsföreskrifterna

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.