Många kom för att prata om trygghet

Över hundra personer passade på att möta polis, räddningstjänst och representanter från kommunen när årets första medborgardialog om trygghet hölls på Nya Torg och vid City Gross.

– Det är viktigt att lyssna och att ge folk tillfälle att lämna tips, framföra synpunkter och ventilera problem, säger kommunpolis Niklas Årcén.

Enkät som stöd

Av det hundratal personer som stannade till valde 65 personer att svara på en enkät, som bland annat handlade om utomhusmiljö och oron att utsättas för olika brott.

Busköring stör

Enkäten är ännu inte sammanställd, men intrycket är att de flesta tycker det är tryggt i Höör. Det som stör mest är buskörning.

– Det överensstämmer väl med de resultat vi får i den årliga trygghetsmätningen, som genomförs av Polisen tillsammans med kommunen, säger Lars Nilsson, räddningschef och kommunens säkerhetsansvarige.

Trygghetsvandring

Samma dag som medborgardialogen genomfördes också en så kallad trygghetsvandring, med representanter från Höörs kommun, Polisen, Företagarna, Föreningsalliansen och Svenska kyrkan.

Skumma platser

Gruppen besökte bland annat Nya Torg, pendlarparkeringen och skolområdet för att diskutera trafik, utemiljö, skadegörelse och andra problem. Till uppenbara och förhållandevis enkla åtgärder hör att plocka skräp, tukta buskar och förbättra belysningen, för att lyfta platser som känns lite skumma och ruffiga.

Samverkansavtalet Trygga Höör

Medborgardialog och trygghetsvandringar är en del av en samverkansöverenskommelse mellan Höörs kommun och Polisen. Överenskommelsen heter Trygga Höör och handlar om trygghet och brottsförebyggande arbete. Samverkan ska ske inom en rad olika områden, bland annat upplevd trygghet, trafik, skadegörelse och ANDT, som står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Till avtalet finns medborgarlöften med konkreta åtgärder som ska genomföras under 2017.

Läs mer om Trygga Höör

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.