Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Nu startar vårens föräldrautbildning 13–19 år

Höörs kommun bjuder in till föräldrautbildning för dig som har tonåringar i åldern 13–19 år.

Att vara en förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Du som är förälder, bonusförälder eller annan vuxen som bor med en tonåring kan nu anmäla dig till föräldrautbildning för tonårsföräldrar. Syftet med föräldrautbildningen är att stärka relationen mellan förälder och tonåring men också att bidra till tonåringens välmående. För de viktigaste personerna i en tonårings liv är fortfarande föräldrarna.

ABC Tonår

ABC-tonår består av fyra gruppträffar plus en bonusträff. Träffarna har olika teman som är:

  • Vara tillsammans.
  • Bra samtal.
  • Välja en lugn väg.
  • Hantera problem.

Föräldrarwebben

Föräldrarwebben är en individuell nätbaserad kurs. Du som är förälder kommer att arbeta hemma med kursen under 5–7 veckor. Där får du stöd från en föräldraguide. Kursens teman är: Lyssna och bekräfta, Välja strider och lösa problem, Att släppa taget och finnas kvar samt ett bonusavsnitt.

Anmälan

Du som anmäler dig kommer att lottas till att antingen delta i ABC-tonår, Föräldrarwebben eller komma till en väntelista. Om du lottas till väntelista kommer du efter sex månader att kunna välja att delta i ABC eller Föräldrarwebben.

Information om hur du anmäler dig hittar du här

På kommunens webbplats kan du läsa mer om ABC tonår och om kursens innehåll 

När är träffarna i ABC-tonår?

Om du kommer med i gruppen som ska delta i ABC-tonår kommer träffarna att vara fysiska.

När: tisdagar den 19 och 26 april, samt den 3 och 10 maj.

Tid: 16.30-19.

Lokal: Mejerigatan 6

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.