Ny förskola på Fogdaröd till hösten

Ännu är det bara en grusplan, men till hösten ska en ny förskola med fyra avdelningar stå färdig. Inskolningen startar i augusti.

Bygget är i full gång längs Norra Fogdarödsvägen. De första barnen flyttar in i mitten av augusti från de provisoriska förskolorna Folkets hus och Ekbacken. Den 21 augusti börjar inskolningen av nya barn.

Fyra avdelningar och eget kök

Fogdaröds förskola har plats för fyra avdelningar. Det finns ett riktigt kök där all mat lagas av en egen kock. Ambitionen är, precis som i övrig måltidsverksamhet, att använda mycket ekologisk och närproducerad mat.

Fin utemiljö

Även utemiljön ska vara klar när det är dags för inflyttning. Bärbuskar ska planteras och gräs rullas ut. Det kommer att finnas kojor, solsyddade sandlådor och en uteateljé. Dessutom finns en stor lekplats alldeles intill.

Stort behov av förskoleplatser

Inflyttningen till Höör är stor och prognosen visar på en inflyttning av förskolebarn som motsvarar en ny förskoleavdelning per år fram till år 2025. Fogdaröds förskola är ett sätt att möta ett ökande behov av förskoleplatser.

I drift under längre tid

Fogdaröds förskola är inte avsedd att vara för alltid, men kommer att vara i drift under flera år. De barn som skolas in till hösten kommer att kunna vara på Fogdaröd under hela sin förskoletid. Det permanenta förskolebygge som ligger närmast i tiden är Sätofta förskola, med beräknad byggstart år 2018.

Läs mer om Fogdaröds förskola
Redan nu kan du anmäla sitt barn till Fogdaröds förskola. Gå direkt till Dexter – vår portal för förskola och barnomsorg

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.