Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Fogdaröds förskola

Fogdaröds förskola har nära till olika naturområden och arbetar för att låta barnens undersökande ligga som grund för verksamheten.

Förskolan har fyra avdelningar som är åldersintegrerade. Michelangelo och Raffaelo har de yngre barnen 1 – 3 år. Leonardo har barnen i åldern 3 – 4 år och Donatello har barnen i åldern 4 – 6 år.

Närhet till naturen

På Fogdaröd har vi fokuserat på en utemiljö som stimulerar till lek, undersökande och utforskande. Vi har tunnlar, en stor odlingsstation, uteateljé och en motorikbana samt ett stort tält. Vi strävar efter att alltid vara närvarande i barnens undersökande och ser utemiljön som en självklar del i barnens projekt.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia-filosofin och i vårt arbetssätt har barnens intresse och inflytande en stor del. För oss innebär det att barnens undersökande har stort värde. Vi prioriterar att arbeta i den lilla gruppen för att kunna vara närvarande i barnens undersökande och processer. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation vilket innebär att vi ser vad barnen undersöker och tillsammans med barnen och kollegor diskuterar hur vi kan fortsätta i vårt projekt. Vi vill att våra projekt ska vara tillgängliga i miljön så att barnen kan fortsätta sitt undersökande under hela dagen. Vi arbetar för att ha en stimulerande lärmiljö som är inbjudande och tillgänglig. Verksamheten bygger på vår läroplan i förskola 2018 och våra styrdokument.

Eget kök

Förskolan har ett eget kök där all mat lagas av vår kock. Vi har den stora förmånen att få hemlagat bröd vid flera tillfällen i veckan. Vår kock använder sig av mycket ekologisk och närproducerad mat.

Vårdnadshavare

För oss är det viktigt att vi har ett gott samarbete mellan förskolan och familjen. I den dagliga kontakten strävar vi efter att kunna berätta för er vad ert barn har erbjudits under dagen. Vid några tillfällen i veckan lägger vi även in inlägg på InfoMentor som beskriver dagens aktiviteter.

Är det något ni undrar över eller har frågor om så får ni gärna kontakta oss!

Välkomna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.