Ny rutin för munskydd i ansiktsnära vård

Idag införs en tillfällig rutin som innebär att vårdpersonal ska ha munskydd i all oundviklig ansiktsnära vård inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Rutinen införs på grund av den ökade smittspridningen av coronavirus (covid-19) i samhället.

Den tillfälliga rutinen med munskydd införs för att minska risken att personal inom vår verksamhet som inte uppvisar några symtom ska smitta medborgare eller patient.

Ansiktsnära vård är all vård eller omsorg ansikte mot ansikte där personal måste komma närmare än en meter.

Vi följer utvecklingen av smittspridningen av coronavirus i samhället och haft regelbundna avstämningar med Smittskydd Skåne. Den tillfälliga rutinen med munskydd är en extra åtgärd för att förhindra att utsatta drabbas av svår sjukdom om de blir smittade, säger Annika Atterlid Ohlsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef för hälso- och sjukvården på Höörs kommun.

Den tillfälliga rutinen med munskydd införs nu med anledning av att smittspridningen ökat markant senaste veckan i Skåne. Det är varje kommuns ansvar att bestämma om denna tillfälliga rutin ska införas eller inte och hur länge den ska gälla. Rutinen är som sagt tillfällig och kan komma att tas bort och införas igen beroende på hur smittspridningen av coronavirus (covid-19) ser ut i samhället.

Viktigt att personal stannar hemma vid minsta symtom

Personal inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Höörs kommun ska fortsätta att följa övriga rutiner för att minimera risken för smittspridning. Det är viktigast att fortsätta hålla goda basala hygienrutiner, hålla avstånd till varandra och stanna hemma vid minsta symtom.

Vi måste alla hjälpas åt med att minska smittspridning i samhället

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar och hjälps åt med att minska smittspridning genom att:

  • Undvika att delta i större sociala sammanhang.
  • Hålla minst två meters avstånd till varandra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och varmt vatten.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns fler råd för hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning.

På Höörs kommuns webbsida kan du läsa om rutiner för dig som ska besöka dina anhöriga på särskilda boenden för äldre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.