Nya regler kring alkohol, hundar och raketer

Höörs kommuns ordningsföreskrifter har fått en översyn och vissa saker har förändrats. Förbudet mot att dricka alkohol på offentlig plats är borta.

Uppdatering: Delar av föreskrifterna har upphävts genom beslut av Länsstyrelsen.

I föreskrifterna finns bland annat regler kring hur hästar och hundar får vistas på våra badplatser.

Polistillstånd

Andra saker som kan vara bra att känna till är att det krävs polistillstånd för att samla in pengar på offentlig plats. Det är lätt att glömma. Du får heller inte sätta upp markiser, flaggor och skyltar hur som helst.

Ordning och säkerhet på offentlig plats

Syftet med de lokala ordningsföreskrifterna är att skapa ordning och säkerhet. Föreskrifterna gäller framförallt på offentlig plats. Med offentlig plats menas till exempel allmänna vägar, gator, torg och parker.

Skolgårdar och begravningsplatser

Vissa regler gäller även andra platser, som till exempel badplatser, idrottsplatser och skolgårdar. De nya föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 25 februari och gäller från den förste mars.

Se hela dokumentet: Allmänna lokala ordningsföreskrifter (PDF, 6 sidor)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.