Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Nya regler kring alkohol, hundar och raketer

Höörs kommuns ordningsföreskrifter har fått en översyn och vissa saker har förändrats. Förbudet mot att dricka alkohol på offentlig plats är borta.

Uppdatering: Delar av föreskrifterna har upphävts genom beslut av Länsstyrelsen.

I föreskrifterna finns bland annat regler kring hur hästar och hundar får vistas på våra badplatser.

Polistillstånd

Andra saker som kan vara bra att känna till är att det krävs polistillstånd för att samla in pengar på offentlig plats. Det är lätt att glömma. Du får heller inte sätta upp markiser, flaggor och skyltar hur som helst.

Ordning och säkerhet på offentlig plats

Syftet med de lokala ordningsföreskrifterna är att skapa ordning och säkerhet. Föreskrifterna gäller framförallt på offentlig plats. Med offentlig plats menas till exempel allmänna vägar, gator, torg och parker.

Skolgårdar och begravningsplatser

Vissa regler gäller även andra platser, som till exempel badplatser, idrottsplatser och skolgårdar. De nya föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 25 februari och gäller från den förste mars.

Se hela dokumentet: Allmänna lokala ordningsföreskrifter (PDF, 6 sidor)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.