Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Ökad tillgänglighet till Västra Ringsjön

Höör och Eslöv går samman för att undersöka möjligheten att anlägga en vandringsled runt Västra Ringsjön. I projektet ingår även bad och fiske.

Höörs och Eslövs kommuner har tillsammans fått 280 000 kr i bidrag från Naturvårdsverket för att öka tillgängligheten runt Västra Ringsjön. Tack vare ett lyckat restaureringsarbete är sjöns vattenkvalité idag bättre än vad den varit under många decennier, och därför vill vi satsa på sjön.

Planering för vandringsled

I projektet ska vi undersöka möjligheten att anlägga en vandringsled runt Västra Ringsjön och längs delar av Rönne å. Vi vill också ta reda på hur en sådan led kan kopplas till befintliga leder i Stockamöllan och till Skåneleden.

Angöringspunkter

Dessutom ska tre välkomnande angöringspunkter med bänkar och information ställas i ordning i Ormanäs, Gamla Bo och Sjöholmen. Markägare och andra aktörer knutna till sjön och ån kommer engageras.

Platser för bad och fiske

Lämpliga platser för fiske och möjlig placering av ytterligare en kommunal badplats i Höörs kommun ska också undersökas.

Mer information

Åsa Abrahamsson, miljöstrateg, asa.abrahamsson@hoor.se, 0413-281 64

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.