Otjänligt badvatten vid Sätofta badplats

27 maj fick vi in provsvar på badvatten för Sätofta badplats. Resultatet visar att badvattnet är otjänligt. Vi avråder därför från bad på badplatsen.

Från provtagningen av badvattnet den 24 maj 2022 har vi nu fått ej godkända resultat. Vattnet klassas som otjänligt för bad på grund av mycket höga halter av intestinala enterokocker. Det finns en risk att du kan bli sjuk av om du sväljer vattnet. Vi avråder därför från bad på Sätofta badplats.

Vi har satt upp informationsskyltar på badplatsen med avrådan om bad.

Inga förföjda värden av andra bakterietyper

Det råder inte förhöjda värden av andra bakterietyper som normalt sett återfinns i exempelvis avloppsvatten. Det kan röra sig om en tillfällig förorening som skett tätt inpå mättillfället.

Vi tar nya prover tisdag 31 maj

Ny provtagning sker under tisdagen den 31 maj och förväntar svar senare i veckan.

På övriga badplatser i kommunen är resultaten godkända

Provsvar från övriga badplater visar tjänligt utan anmärkningar.

Besök sidan om alla våra badplatser

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.