Personal och ungdomar har invigt ny avdelning på Höörs bibliotek

Höörs bibliotek kan stoltsera med en helt ny avdelning för 9- till 13-åringar. Det är ungdomarna själva som har varit med och tagit fram den nya avdelningen. Avdelningen blev en verklighet tack vare bidrag från Region Skåne och Kulturrådet.

Vi hade planer på att göra en avdelning som vänder sig till ungdomar mellan 9 till 13 år under en lång tid. Det är jätteroligt att äntligen få inviga den tillsammans med ungdomar, säger Ingrid Billing-Hansson, bibliotekarie på Höörs bibliotek.

Fyra kvinnor på biblioteket. I bakgrunden syns ballonger och böcker i bokhyllor.
Ingrid Billing-Hansson, Sara Jönsson, Gunilla Sjöland och Susanne Almbecker på Höörs bibliotekts nya avdelning.

Ingrid är den som, tillsammans med kollegorna Sara Jönsson, Gunilla Sjöland och Susanne Almbecker, arbetat med att få den nya inredningen på plats på Höörs bibliotek.

Ungdomar har varit med i utformningen

Den nya avdelningen för 9- till 13-åringar på Höörs bibliotek har tagits fram i samarbete med referensgrupper på mellanstadiet. Det är ungdomarna själva som har kommit med idéer och varit delaktiga i utformningen.

En mycket viktig punkt i projektet har varit ungdomarnas delaktighet i utformningen. Coronapandemin har påverkat vårt arbete med projektet och vi har fått tänka och ställa om. Vi har hittat nya sätt för ungdomarna att vara med och påverka under tiden som vi inte kunde träffas på plats, berättar Ingrid Billing-Hansson, bibliotekarie på Höörs bibliotek.

Anslagstavlan på den nya avdelningen.
Anslagstavlan på den nya avdelningen.

Ungdomarna har svarat på enkäter, deltagit i omröstningar och ritat skisser. Många förslag kom även in via bibliotekets förslagslåda.

Mysiga sittplatser, pyssel och spel

Fler mysiga sittplatser, soffor, kuddar, mattor var några av de viktigaste kategorierna på ungdomarnas önskelista. Datorer och dataspel, pyssel och mycket böcker tillhör andra förslag som stod högt på listan. Ungdomarna önskade platser att göra läxan på och platser att hänga tillsammans med kompisar. Ett av önskemålen var också enskilda och tysta läsplatser.

Den nya avdelningen på Höörs bibliotek.
Den nya avdelningen på Höörs bibliotek.

Vi har även sytt kuddar och köpt in växter, något som vi aldrig hade kommit på själva, berättar Sara Jönsson bibliotekarie på Höörs bibliotek.

Den nya avdelningen på Höörs bibliotek.
Den nya avdelningen på Höörs bibliotek.

Invigning med referensgruppen

Nu har den första referensgruppen varit med på invigningen av den nya avdelningen och fått se hur deras idéer har förverkligats. I samband med invigningen har ungdomarna gjort en enkel utvärdering genom att på en pappersstjärna skriva ett eller ett par ord om vad de tycker om resultatet.

Pappersstjärnorna har satts upp på band och står framme.

Pappersstjärna med ord.
Pappersstjärna med ord

Det är viktigt att ungdomarna får en återkoppling och möjlighet att se att deras arbete, idéer och önskemål har påverkat utformningen. Vi vill att de ska veta att deras delaktighet är viktigt för oss och har betydelse, säger Ingrid Billing-Hansson.

Viktigt med inbjudande atmosfär för unga

Höörs bibliotek bytte ut 70-tals möblerna redan 2014. Vi var nöjda med förändringen, men insåg ganska snabbt att området för 9- till 13-åringar blev för litet och att det saknades viktiga funktioner, säger Ingrid Billing-Hansson.

Den nya avdelningen på Höörs bibliotek.
Den nya avdelningen på Höörs bibliotek.

Det märktes ganska snabbt att det var färre unga besökare i åldern 9 och 13 på Höörs bibliotek och att det fanns ett behov av förändring. Biblioteket ansökte om bidrag från Region Skåne som användes till att göra en utredning om vilka förändringar som behövde göras för att locka ungdomarna till biblioteket.

Möjligt tack vare bidrag från Kulturrådet och Region Skåne

Våren 2019 fick biblioteket bidrag från Kulturrådets projekt ”Stärkta bibliotek” för att, ihop med bidraget från Region Skåne, starta förändringsarbetet med en ny miljö för ungdomar mellan 9 och 13 år.

Förutom den nya avdelningen har Höörs bibliotek även fått bidrag på 2 miljoner kronor för en ny bokbuss som blev klar under våren 2021. Den nya bokbussen är ett delprojekt i den ursprungliga ansökan för barn och unga. Du kan läsa mer om bokbussen på vår hemsida.

Bilder från den nya avdelningen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.