Polisens trygghetsmätning

Årets trygghetsmätning pågår. Enkäten innehåller frågor om brott, störningar och trygghet. Resultatet används för planering av brottsförebyggande arbete och prioritering av resurser.

Enkäten skickas till 600 slumpvis utvalda medborgare över 16 år. Om du fått enkäten hoppas vi att du vill delta. Förra årets svarsfrekvens var 65 procent. Ju fler svar som kommer in desto mer användbart blir resultatet.

Årlig undersökning

Trygghetsmätningen genomförs varje år. Resultatet av undersökningen är en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Enkäten bidrar också till att kartlägga behovet av olika insatser.

Buskörning oroar mest

Tidigare mätningar i Höör visar bland annat att oron att utsättas för brott ökar, medan den faktiska utsattheten för olika brott ligger stadigt på en låg nivå. Det som oroar mest är buskörning och bilar som kör för fort. Årets resultat kommer att sammanställas och redovisas i januari 2018.

Läs mer om Brottsförebyggande arbete i Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.