Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Räddningstjänsten rycker ut på cykel

En väl utrustad elcykel är Räddningstjänstens nya grepp. Utryckningsfordonet är smidigt och kan vara snabbt på plats. Det bidrar heller inte till växthuseffekten.

– Att göra Räddningstjänsten helt fri från fossila bränslen är en process som kommer att ta tid, men det här är ett första steg, säger Lars Nilsson, räddningschef i Höör.

Först i landet

Höör är först i landet att testa elcyklar inom Räddningstjänsten. Idén är hämtad från hemtjänsten, där personalen sedan länge använder elcyklar.

– Målet för oss är att bli helt fria från fossila bränslen till år 2020. Ett annat politiskt mål är att allmänheten ska få upp ögonen för elcyklar och då även lådcyklar, säger Stefan Lissmark, kommunstyrelsens ordförande.

Räddningstjänstens nya elcykel.
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark och räddningschef Lars Nilsson är nöjda med det nya utryckningsfordonet.

Första insatsperson

Samtidigt med satsningen på elcyklar kommer Räddningstjänsten att introducera Första insatsperson, FIP. Det innebär att en person ur räddningsstyrkan åker direkt från hemmet till olycksplatsen och kan påbörja akuta åtgärder, tills resten av styrkan anländer från brandstationen.

Tiden spelar roll

Tidsfaktorn har visat sig avgörande när det gäller att lindra effekten av vissa olyckor. Till exempel kan sekunder göra skillnad vid ett hjärtstillestånd. Första insatsperson ska bland annat kunna spärra av, släcka mindre bränder, inleda hjärt-lungräddning och genomföra utrymning.

– Statistiken visar att första insatsperson på elcykel kommer att kunna nå 87,5 procent av alla larm snabbare än idag, så jag känner mig trygg, säger räddningschef Lars Nilsson.

Enkelt och smidigt

En fördel är också att elcykeln kan köras på cykelbanor, parkeras lätt och inte kräver körkort, vilket gör att fler personer kan arbeta som brandmän.

– Brandmännens förmåga att cykla testas regelbundet redan idag, så där har vi koll, säger Lars Nilsson.

Det nya fordonet kommer att tas i drift redan på måndag.

Lådcykelns utrustning
I lådan finns bland annat sjukvårdsväska, andningsskydd och utrustning för brandsläckning och avspärrning,

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.