Räddningstjänsten Skånemitt utökar samarbetet med andra kommuner

Räddningstjänsten Skånemitt är kommunerna Höörs och Hörbys egen räddningstjänst och hanterar mellan 500-600 ärenden per år. Från och med onsdag den 30 september kommer Räddningstjänsten Skånemitt att ansluta till Räddningscentral Syd.

Det innebär att Räddningscentral Syd (RC Syd) kommer att samordna den övergripande ledningen av räddningsinsatser i Höör och Hörby.

Den 30 september sker omläggningen i systemet hos SOS Alarm. Inre befäl och larmbefäl på RC Syd hjälper då till med den övergripande ledningen av olyckor även i Höör och Hörby. Vid behov av förstärkning larmas också yttre befäl till olycksplatsen.

– Vi får ett ledningsstöd som gör oss till en mer resursstark och effektiv räddningstjänst genom hela händelseförloppet. Det omfattar allt från planering av beredskap, själva hanteringen av olyckan, behov av förstärkning samt kontakt med andra samverkande organisationer, säger Daniel Frej, operativ chef för Räddningstjänsten Skånemitt.

Bättre hjälp till drabbade

Samarbete över kommungränser gör att resurser kan användas mer effektivt. Det är lättare att dela information och planering inför störningar som orsakas av dåligt väder eller händelser i trafiken. Vid en olycka larmas närmsta resurs, och vid en mer omfattande insats finns det tillgång till ytterligare förstärkning och uthållighet över tid.

– Med en närmre och mer gränslös samverkan kan vi ge ännu bättre hjälp till de som drabbas av en olycka, säger Mattias Sköld, tf. funktionschef för RC Syd.

Mer information om samarbetet på Räddningstjänsten Syds webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.