Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Reducerad verksamhet i sommar

Under sommaren drar vi ner verksamheten inom hemsjukvård, äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS. Orsaken är brist på sjukvårdspersonal och svårigheter att rekrytera handläggare.

Längre väntetider förekomma i samband med till exempel provtagning och inskrivning av nya hemsjukvårdspatienter. Distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer att ha begränsning eller fördröjning av sina insatser.

Även handläggningstiderna för bistånd gällande hemtjänst, serviceinsatser, med mera enligt Socialtjänstlagen och LSS förväntas bli längre.

Orsaken till förändringarna är den stora bristen på hälso- och sjukvårdspersonal samt svårigheter att rekrytera biståndshandläggare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.