Reducerad verksamhet i sommar

Under sommaren drar vi ner verksamheten inom hemsjukvård, äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS. Orsaken är brist på sjukvårdspersonal och svårigheter att rekrytera handläggare.

Längre väntetider förekomma i samband med till exempel provtagning och inskrivning av nya hemsjukvårdspatienter. Distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer att ha begränsning eller fördröjning av sina insatser.

Även handläggningstiderna för bistånd gällande hemtjänst, serviceinsatser, med mera enligt Socialtjänstlagen och LSS förväntas bli längre.

Orsaken till förändringarna är den stora bristen på hälso- och sjukvårdspersonal samt svårigheter att rekrytera biståndshandläggare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.