Risk för gräsbrand i stora delar av södra Sverige

Nu är det risk för gräsbränder i stora delar av södra Sverige. Elden sprids snabbt i torra fjolårsgräset under torra dagar på våren.

Tänk på att vidta stor försiktighet och ha släckredskap tillgängligt när du eldar utomhus. Läs gärna igenom information och råd om eldning på vår hemsida.

Risken för gräsbrand minskar när nytt grönt gräs växer upp. Även den aktuella luftfuktigheten och vindhastigheten påverkar risken för gräsbränder. Du kan följa brandriskprognosen dag för dag i appen ”BRANDRISK ute” eller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.