Samordnade transporter för miljön

En förstudie ska visa om det är möjligt att införa så kallade samordnade varutransporter i kommunen. Syftet är främst att minska transporterna och göra en miljövinst.

Till den kommunala verksamheten kommer väldigt många leveranser på ett år, från en mängd olika leverantörer. En hel del är livsmedel, men även kontorsmaterial, möbler, toalettpapper och andra förbrukningsvaror.
Varje leverantör kör oftast varorna direkt dit de ska. Till ett stort kök kan det till exempel komma tio olika leveranser per vecka.

Omlastning och samleverans

Samordnad varudistribution handlar om att skapa en central omlastningsplats dit alla varor levereras, för att sedan packas om och samlevereras ut till de olika verksamheterna.
– Jag hoppas vi kan genomföra det. Det är ju en smart idé, men vi måste göra det i samverkan med andra kommuner, säger Stefan Lissmark, kommunalråd i Höör.

Många fördelar

Höörs kommuns främsta argument för att utreda frågan om samordnade varutransporter är klimatfrågan, men en förändrad modell för transporter kan också leda till bättre trafikmiljö kring skolorna, bättre arbetsmiljö för den personal som ska ta emot varorna och att det blir lättare att upphandla livsmedel lokalt.
– En förebild är kommunerna på Österlen som redan är igång med det här och ser många fördelar, säger Åsa Abrahamsson, miljöstrateg på Höörs kommun.

Kartläggning av transporter

I förstudien ingår bland annat att kartlägga volymer och hur många leveranspunkter som finns i Höörs kommun. Lättast är kartläggning av livsmedelstransporter till de olika köken, men att få koll på övriga varor och leveransadresser har visat sig kräva lite detektivarbete.
– Det här är ju något man skulle tro var känt, men det finns ingen sammanställning och vi har många olika verksamheter och många olika leverantörer, säger Åsa Abrahamsson.

Långsiktigt arbete

Till möjliga samverkanskommuner hör grannkommunerna Hörby och Eslöv. Hörby är också igång med en förstudie, medan Eslöv redan genomfört en motsvarande utredning.
– Jag tror det finns goda möjligheter att komma fram, men det är ett långsiktigt arbete som kommer att kräva investeringar, avslutar Åsa Abrahamsson.

Förstudien ska vara klar till sommaren. Projektet leds av Länsstyrelsen i Skåne och finansieras av Länsstyrelsen, Region Skåne och Europeiska unionens regionala utvecklingsfond. Som expert i projektet finns Olof Moen från Göteborgs universitet, som har gedigen kunskap i ämnet. Övriga kommuner som ingår i projektet är Hörby, Bjuv, Åstorp och Klippan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.