Samtalsgrupp för anhöriga

Höörs kommun bjuder in till samtalsgrupp för anhöriga. Här kan du som anhörig dela dina upplevelser inför andra som känner likadant. Träffarna baseras och formas efter deltagarnas behov.

Att vara anhörig kan ibland vara påfrestande

Att vara anhörig till någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning kan ibland vara påfrestande. Ibland kan man som anhörig uppleva sin situation som fysiskt, emotionellt, mentalt eller socialt påfrestande. Det kan hjälpa att prata med andra i samma situation. Vi träffas varannan vecka och pratar om våra erfarenheter av hur det är att ha en anhörig i behov av stöd och hur du får vardagen att gå ihop. När du anmäler ditt intresse för samtalsgrupp kommer du få information och vägledning för hur du ska bemöta och hantera dessa utmaningar.

Som anhörig räknas du som har en närstående eller vän som vårdas i hemmet eller som bor på särskilt boende. Du kan vara livskamrat, barn, syskon eller nära vän till din närstående.

Välkommen med din anmälan

Vill du vara med i en samtalsgrupp där du får prata med andra i samma situation? Välkommen att anmäla ditt intresse och den tiden som passar dig bäst.

Preliminär dag för samtalsgrupp:  varannan tisdag alternativt onsdag

Tid: 13 – 15

Plats: Kungshällan Lilla Torg 1, Höör

Gör din intresseanmälan genom att ringa eller mejla till kommunens anhörighetssamordnare Johan Persson.

På kommunens hemsida kan du läsa mer om anhörigstöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.