Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Samverkansavtal kring höghastighetsjärnväg klart

Kommunerna, Länsstyrelsen, Region Skåne och Trafikverket har tecknat en samverkansöverenskommelse kring det fortsatta arbetet med utbyggnad av sträckan Hässleholm-Lund.

Syftet med avtalet är att definiera gemensamma mål, peka på behovet av samordnade aktiviteter och identifiera möjliga konfliktpunkter, för att minska risken för negativa överraskningar längre fram.

Byggstart senast 2029

I maj 2018 tog regeringen beslut om den nationella transportplanen för åren 2018-2029. Höghastighetsjärnväg på sträckan Hässleholm–Lund finns med i planen och det innebär en byggstart under planperioden.

Ny sträckning

Det kommer att ta tid att utreda projektet och än så länge vet vi inte vilken del av Höörs kommun som kommer att beröras. Däremot vet vi att det inte går att bygga höghastighetsjärnväg längs södra stambanan eftersom den är för krokig. Det kommer alltså att bli en ny järnvägssträckning.

Utreda järnvägskorridorer

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Höörs kommun ingår i en samrådsgrupp tillsammans med andra berörda kommuner, länsstyrelsen och Region Skåne. Ett första viktigt steg är att Trafikverket kommer igång med att utreda möjliga järnvägskorridorer så att vi får veta var järnvägen ska byggas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.