Se den nya översiktsplanen för Höörs kommun

Höörs kommuns nya översiktsplan blickar ända bort mot år 2035 och visar hur kommunen ska utvecklas; var bostäder ska byggas och grönområden sparas.

Översiktsplanen ska ge konkret vägledning inför beslut som gäller mark, vatten och bebyggelse. Men den visar också på trender och omvärldsfaktorer som förväntas påverka samhällsbyggandet – och presenterar strategier inför framtiden.

Översiktsplanen består av två delar: en utvecklingsdel och en hänsynsdel. Läs mer och ladda ner dokument på sidan Översiktsplan för Höörs kommun

Du kan också se översiktsplanen i vår webb-karta.

Kommunfullmäktige antog planen den 20 juni 2018 och beslutet har vunnit laga kraft.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.