Skolorna får 300.000 kronor från Kulturrådet

Pengarna ska användas till kultur i skolan. Dans, musik och konst kommer att stå på schemat, liksom teater och arkitektur.

Eleverna i årskurs 4 kommer att besöka Glimmingehus för att få en guidad tur, i samband med att de läser om medeltiden i skolan.

– Vi försöker alltid koppla aktiviteterna till läroplanen. Kulturen ska kunna levandegöra det man lär sig i skolan, säger kommunens kultursekreterare Sara Horvath.

Önskar dansprojekt

På Ringsjöskolan kommer eleverna att få delta i ett projekt som handlar om konst och arkitektur. Tjörnarps skola fördjupar sig i musik och på Gudmuntorps skola har man önskat ett dansprojekt.

Barnkulturgrupp

Inom kommunen finns en aktiv barnkulturgrupp med representanter från kommunens skolor, där erfarenheter utbyts och idéer bollas. Det finns också en mindre arbetsgrupp för en ny treårig kulturplan 2018-2020, där några av kommunens rektorer samt musikskolan och biblioteket ingår.

Kommunens kulturgaranti

Kulturrådets pengar används i första hand för fördjupande inslag, som workshops och olika projekt. Därtill kommer kommunens egen kulturgaranti, där eleverna i vissa årskurser erbjuds olika dans- och teaterföreställningar.

– Kultur ska inte kännas som en pålaga, utan vara en naturlig del av undervisningen, Kulturaktörerna som vi jobbar med kan också bidra till att ge lärarna nya ingångar till sitt ämne, det kan skapa synergieffekter och fungera som fortbildning för dem, säger Sara Horvath.

Bidraget från Kulturrådet gäller för höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Kommunen har även sökt och fått bidrag för innevarande och tidigare läsår. Möjligheten att söka bidrag har funnits sedan 2008.

Läs mer om Kultur i skolan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.