Kultur i skolan

I barnkulturgruppen sammanställer vi skolornas önskemål efter vad eleverna vill arbeta med. Detta ligger till grund för det kommande läsårets aktiviteter.

Kultur i skolan är ett samarbete mellan interna aktörer såsom kulturskola och bibliotek samt externa kulturaktörer. Det kommande läsårets kulturaktiviteter sammanställs i ett kulturkompendium och skickas ut från kultursekreteraren i slutet av juni. Kulturen eleverna kan arbeta med kan till exempel vara professionell dans, teater, film, musik, arkitektur eller andra professionella konstarter.

Hur fungerar det i praktiken?

Alla skolor i Höör har en eller flera lärare som är barnkulturombud. Dessa ansvarar för att samla upp sin skolas önskemål från förskoleklass till årskurs 9. Barnkulturombuden sammankallas av kultursekreteraren en till två gånger per termin för ett möte i barnkulturgruppen. Där finns även representanter från Höörs friskolor. I gruppen utbyter vi erfarenheter och diskuterar hur de inplanerade kulturaktiviteterna löper samt vad skolorna önskar att arbeta med under kommande läsår. Ibland bjuder vi in kulturaktörer som får komma och berätta om vad de har att erbjuda.

Vad skolorna väljer att arbeta med grundar sig på en dialog mellan elev och lärare. Kultur kan vara en stående punkt vid till exempel elevråd eller kulturråd. Vad skolorna vill arbeta med berättar barnkulturombuden sedan om i barnkulturgruppen där vi också knyter an det till läroplanen.

Kulturgaranti

I nuläget omfattar den kommunala kulturgarantin teater- och dansföreställningar för förskoleklassen, årskurs 5 och årskurs 8. 2017 års kulturgaranti innebär att förskoleklassen kommer att få se en föreställning med Trollmors Sagor. Årskurs 5 en professionell dansföreställning från Salto-utbudet och årskurs 8 får se en teaterföreställning från Riksteatern.

Skapande skola

I februari månad görs en ansökan centralt till statens Kulturråd varifrån vi söker kompletterande Skapande skola-medel till kommunens kulturinsatser. I april månad får kommunen besked om hur mycket pengar vi tilldelats av Kulturrådet. Därefter fördelas pengarna centralt. Kommunen kan även bistå friskolorna med att ansöka om Skapande skola-medel.

Kulturkompendium

I juni månad innan skolorna slutar skickar kultursekreteraren ut ett kulturkompendium med en sammanställning av aktiviteter för kommande läsår. Där finns en del aktiviteter som är inplanerade och andra som ska bokas in. Tack vare detta har alla möjlighet att i god tid planera in och schemalägga kulturen. Detta bidrar också till att göra kulturen till en väl integrerad del i undervisningen på skolorna i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.