Social sektor vill uppmärksamma ett ansvarstagande företag

För ett tag sedan påpekades det i media att Höörs kommun, i början av covid-19-pandemin, köpt andnings- och munskydd som inte var godkända för användning. I den akuta situation som förelåg tvingades många kommuner gå utanför upphandlade avtal eftersom dessa leverantörer inte kunde leverera.

Kommunen kontaktades av flertalet leverantörer som ville sälja skyddsutrustning. Nämnas bör att den ej godkända utrustningen aldrig använts.

En av dessa leverantörer, AcceleronCare AB, hörde av sig när de blev varse att de skyddsmasker de sålt till Höörs kommun inte var godkända. De erbjöd sig att byta dem till svensktillverkade men eftersom kommunen då hade ett lager av korrekta andningsskydd ersatte företaget istället kostnaden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.