Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Social sektor vill uppmärksamma ett ansvarstagande företag

För ett tag sedan påpekades det i media att Höörs kommun, i början av covid-19-pandemin, köpt andnings- och munskydd som inte var godkända för användning. I den akuta situation som förelåg tvingades många kommuner gå utanför upphandlade avtal eftersom dessa leverantörer inte kunde leverera.

Kommunen kontaktades av flertalet leverantörer som ville sälja skyddsutrustning. Nämnas bör att den ej godkända utrustningen aldrig använts.

En av dessa leverantörer, AcceleronCare AB, hörde av sig när de blev varse att de skyddsmasker de sålt till Höörs kommun inte var godkända. De erbjöd sig att byta dem till svensktillverkade men eftersom kommunen då hade ett lager av korrekta andningsskydd ersatte företaget istället kostnaden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.