Stängda verksamheter på grund av coronapandemin

På grund av den hastigt ökande spridningen av covid-19 i Skåne fattade Folkhälsomyndigheten igår beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län. Situationen kring coronapandemin och de nya skärpta råden har lett till att Höörs kommun idag har fattat beslut om att tillfälligt stänga vissa verksamheter.

Besluten om att tillfälligt stänga verksamheterna i kommunen gäller tills vidare. Ny information publiceras löpande på vår hemsida.

Höörs Bad och Sportcentrum stängt för allmänheten

Från och med idag är Höörs Bad och Sportcentrum stängt för allmänheten. Skolornas simundervisning och föreningsaktiviteter kommer att fortsätta som vanligt. Simskolan som Höörs kommun bedriver kommer göra uppehåll under tiden som simhallen håller stängt för allmänheten.

Aktiviteter på Höörs bibliotek inställda

Biblioteket har öppet som vanligt. Alla evenemang ställs in.

Kulturgårdens verksamhet inställd för de födda före 2005

Från och med idag ställs verksamheten in på Kulturgården för personer födda tidigare än år 2005. Kulturgården är dock öppen som vanligt för alla födda år 2005 och senare.

Höstlovsaktiviteter inställda

Även de flesta höstlovsaktiviteter som anordnas av kommunen ställs in. De aktiviteter som fortfarande ska ske kan du se som vanligt i vår evenemangskalender. Även de kan dock komma att ställas in med kort varsel.

Förskola och skola öppet som vanligt

Restriktionerna till följd av de skärpta allmänna råden anger inga förändringar i nuläget avseende förskola och skola.

Frågor? Kontakta oss!

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Medborgarcenter.

Skärpta allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Tisdagen den 27 oktober fattade Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län. Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.

Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i Skåne län att:

  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Skåne län. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån i högre utsträckning än i dag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.