Tågstopp Malmö-Lund 22 september till 1 oktober

Från den 22 september till och med den 1 oktober stängs sträckan Malmö-Lund av för all tågtrafik. Detta eftersom Trafikverket ska koppla in de nya spåren och färdigställa bygget av fyrspåret. Hjärup och Åkarp får ett förlängt stopp eftersom arbetet där pågår lite längre. De stationerna öppnas den 8 oktober.

Så påverkas tågtrafiken

Alla tåg som kommer norrifrån får Lund C som slutstation. Tågen söderifrån, samt tågen från Köpenhamn, kommer att ha Malmö C som slutstation. Även vissa tåg på andra sträckor är inställda eller har ändrade tider. Detta beror på att en del godstrafik och fjärrtåg kör på andra banor än normalt.

Håll dig uppdaterad på Skånetrafikens hemsida eller i appen.

Tågstopp även mellan Helsingborg och Ängelholm

Från den 25 september till och med den 1 oktober är även sträckan Ängelholm-Helsingborg avstängd för tågtrafik. Detta då dubbelspåret på sträckan byggs färdigt. Det innebär att vecka 39, eller 25 september till och med 1 oktober (trafiken startar 04.30 på morgonen den 2 oktober), pågår de två stora tågstoppen parallellt. Under denna vecka kommer det vara mycket besvärligt att resa i Skåne. Anledningen är en rad underhållsarbeten som utförs samtidigt samt att bristen på bussar och busschaufförer gör det mycket svårt att ersätta alla de inställda tågen.

Så klarar du tågstoppet

 • Håll dig uppdaterad
  Reseinformation finns i Skånetrafikens app och på deras på hemsida, eller i de andra tågbolagens kanaler.
 • Ersättningsbuss
  Skånetrafiken kör ersättningsbussar mellan Malmö och Lund och till stationerna på sträckan; Burlöv, Åkarp och Hjärup. Tågen ersätts med bussar i begränsad omfattning. Räkna med längre restid. Tänk på att du inte kan ta med cykel på ersättningsbussarna.
  Tågbussar kör också på sträckan Malmö-Åstorp, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda Pågatåg på Lommabanan. Vissa Pågatåg på Skånebanan (Hässleholm-Helsingborg) berörs också av tågstoppet.
 • Undvik rusningstrafiken
  Om det är möjligt – res på tider då det normalt är färre som pendlar för att minska belastningen på ersättningstrafiken. Som rusningstrafik räknas klockan 07.00-09.00 och klockan 15.00-17.00.
 • Jobba hemifrån
  Skjut på resan eller jobba hemma om du kan. Då slipper du att påverkas av tågstoppet och du underlättar för dem som måste resa.
 • Ta cykeln
  I Skåne är det nära till det mesta och cykelvägnätet är väl utbyggt mellan Malmö och Lund. Tänk på att du inte kan ta med cykel på ersättningsbussarna.
 • Samåk i bil
  Eftersom det blir mer trafik på vägarna under tågstoppet rekommenderar vi att samåka i bil för att minska risken för köer på de mest trafikerade vägarna.

Läs mer om tågstoppet

På Skånetrafikens webbplats kan du läsa mer om tågstoppet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.