Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Tillfälliga förändringar i delar av kommunens verksamhet på grund av pandemin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att kommuner och regioner omedelbart stänger all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Kommunledningen har därför fattat beslut om att stänga viss kommunal verksamhet, fram till och med den 24 januari.

Det var den 18 december som Folkhälsomyndigheten gick ut med förstärkta nationella rekommendationer. Höörs kommun har därför fattat beslut om att tillfälligt göra verksamhetsförändringar på Kulturgården, musikskolan, vuxenutbildningen, biblioteket och Höörs bad och sportcentrum. Nya beslut kommer att fattas i takt med att rekommendationerna uppdateras av myndigheter och regering.

Vi kommer fortsätta att informera löpande om vad som gäller för de kommunala verksamheterna i Höör på vår hemsida.

Kulturgården pausar fysisk verksamhet

Kulturgården har pausat den fysiska verksamheten fram till och med den 24 januari. I stället anordnas digitala aktiviteter och eventuellt utomhusaktiviteter.

Musikskolan skjuter fram vårterminen

Musikskolans terminsstart skjuts fram till den 25 januari. Därefter kommer verksamheten att bedrivas efter hur riktlinjerna från myndigheterna ser ut.

Vuxenutbildningen bedrivs på distans

Komvux och svenska för invandrare (sfi) har nu övergått till distansundervisning.

Introduktionsprogrammet kommer däremot att starta den 11 januari enligt tidigare plan, förutsatt att myndigheterna inte uppdaterar riktlinjerna. Enligt nuvarande riktlinjer är introduktionsprogrammet undantaget från myndigheternas rekommendation om fjärrundervisning på gymnasiet.

Biblioteket stänger tillfälligt för besök

Höörs bibliotek håller stängt för besök till och med den 24 januari. Även tjänsten ”Meröppet” har stängt till och med den 24 januari. Bibliotekspersonalen är dock på plats under ordinarie öppettider, för att plocka reservationer och lämna ut medier.

Dessa tjänster erbjuder biblioteket just nu.

Föreningsverksamheten – hallar och samlingslokaler stängs

Samtliga offentliga lokaler som disponeras av Höörs kommun håller stängt till och med den 24 januari. Detta innefattar idrottshallar, gymnastikhallar och samlingshallar. Alla redan gjorda bokningar i hallar och samlingslokaler i kommunens lokaler kommer att bokas av.

Höörs Bad och sportcentrum fortsätter hålla stängt

Simhallen fortsätter att hålla stängt för allmänheten fram till och med den 24 januari. All föreningsverksamhet i simhallen ställs nu in. Hur det blir med skolsimningen är ännu oklart, kommunen kommer att informera om detta efter jul- och nyårshelgerna.

Fritidshem, grundskola och förskola öppet som vanligt

De nya rekommendationerna innebär inga förändringar för fritidshem, grundskola och förskola. De har öppet precis som vanligt.

Kontakta Medborgarcenter om du har frågor

Om du har frågor om vilka verksamheter som är öppna så kan du ringa kommunens medborgarcenter. Våra kommunvägledare svarar på frågor och lotsar dig vidare till rätt person.

Du når Medborgarcenter på telefonnummer 0413-280 00 eller på mejl kommun@hoor.se.

Medborgarcenters ordinarie öppettider

Måndag till torsdag: 8.00 – 16.30
Fredag: 8.00 – 15.00

Särskilda öppettider under jul och nyår

Dag före julafton, 23 december: 8.00-12.00
Julafton, 24 december: stängt
Juldagen, 25 december: stängt
Dag före nyårsafton, 30 december: 8.00-12.00
Nyårsafton, 31 december: stängt
Nyårsdagen, 1 januari: stängt
Dag före trettondagen, 5 januari: 8.00-12.00
Trettondagen, 6 januari: stängt

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.