Tyck till om arbetet med nya stambanor i Skåne!

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning. Nu har du möjlighet att påverka det fortsatta planeringsarbetet.

Projekt Hässleholm-Lund är en första sydlig del i anläggandet av en helt ny stambana avsedd för persontrafik mellan Stockholm-Malmö. Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig järnväg med hastigheten 320 kilometer per timme för fjärrtåg och 250 kilometer per timme för snabba regionaltåg. I arbetet ingår även etablerandet av stationslägen i Lund och Hässleholm. Planerad byggstart är någon gång under perioden 2027-2029.

Lokaliseringsutredning

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; lokaliseringsutredning. Det i sig är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdigt våren 2022. Under utredningen undersöker Trafikverket olika lämpliga sträckningar (så kallade korridorer) för den nya järnvägen. I det arbetet behöver Trafikverket ta hänsyn till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet.

Samråd

En viktig del i lokaliseringsutredningen är också samråd, vilket är en del av den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjlighet att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen. Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomförs under perioden 16 februari-17 mars 2020.

Öppna hus

I samband med samrådet arrangeras fyra öppna hus-tillfällen i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. Där kommer Trafikverkets personal att berätta om varför nya stambanor behövs, vad projekt Hässleholm-Lund är för något och förklara arbetsprocessen framåt. Besökarna kommer få insyn i hur arbetet är upplagt de kommande åren och när Trafikverket kommer presentera förslag på korridorer och sträckningar. Notera att inga förslag på korridorer kommer att presenteras på dessa öppna hus, det kommer längre fram i processen. På de öppna husen hålls en allmän presentation varje heltimme (klockan 15.00-19.00) med efterföljande frågestund. Sluttid för samtliga mötestillfällen är klockan 19.30. Oavsett vilken ort du besöker så är informationen densamma.

Varmt välkommen på något av de öppna husen:

  • Höör 4 mars klockan 15.00-19.30, Älvkullen, Älvgatan 2
  • Lund 9 mars klockan 15.00-19.30, Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4
  • Hässleholm 10 mars klockan 15.00-19.30, Hässleholms tekniska skola, Stobygatan 7
  • Eslöv 12 mars klockan 15.00-19.30, Carl Engströmsskolan, Östergatan 16

Ta del av material och lämna synpunkter:

På trafikverkets hemsida tar du enkelt del av allt material och lämnar synpunkter.

Läs mer om höghastighetsjärnvägen här på sidan.  

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.