Planeringen för höghastighetsjärnväg avbruten

Trafikverkets planering för att bygga en ny järnväg Hässleholm-Lund har avbrutits. Den nya stambanan planerades för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Planeringen avbröts under inledningen av 2023 efter ett beslut av regeringen.

Trafikverket och deras konsult började arbeta med lokaliseringsutredningen under sommaren 2019 tillsammans med berörda kommuner. Utredningen skulle vara färdig senast under 2024. Höörs kommun har varit samrådspart i arbetet. Trafikverket har istället fått ett nytt uppdrag att utreda kapacitetshöjande åtgärder längs med Södra stambanan på samma sträcka. Ökad kapacitet på järnvägen är en viktig utvecklingsfråga för Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.