Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Ansök om skolskjuts inför höstens skolstart

Även om vi precis har avslutat ett läsår och har ett härligt sommarlov att se fram emot är det viktigt att ansöka om skolskjuts i god tid inför höstterminen.

En flicka som väntar på skolbussen.

Handläggningstiden för din ansökan är 3 veckor. Det sker ingen handläggning under vecka 26 till och med 30.

Viktigt att ansöka om skolskjuts i god tid

För att få beviljad skolskjuts är det viktigt att göra en ansökan om skolskjuts i god tid innan skolstart. Du bör även ansöka om skolskjuts om du har flyttat eller ditt barn byter skola. Rätten till skolskjuts gäller till den skola i det upptagningsområde du bor i.

Här kan du läsa mer om skolskjutsregler.

Om du önskar fortsatt skolskjuts även när ditt barn ska börja på mellan- och högstadiet är det viktigt att göra en ny ansökan i god tid inför skolstart. Krav på avstånd mellan skola och hemmet ändras beroende på om ditt barn går i låg-, mellan- eller högstadiet.

För att barn i förskoleklass till och med årskurs 3 ska ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan skola i upptagningsområdet och hemmet vara längre än 2 kilometer. För barn som går i årskurs 4 till och med årskurs 6 gäller ett avstånd på minst 3 kilometer. Och barn som går i årskurs 7 till och med årskurs 9 ska ha minst fem kilometer mellan skola i upptagningsområdet och hemmet.

Ansökan kan göras via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts på kommunens webbplats.

Mer information om skolskjuts hittar du här.

Upptagningsområden för skolskjuts ändrades från höstterminen 2021

Inför läsåret 2021/22 ändrades några upptagningsområden för skolskjutsar i kommunen. Förändringen började gälla för elever som börjar förskoleklass eller årskurs 7 samt för de elever som byter skola.

Dessa upptagningsområden som har förändrats är:

  • Munkarp och Hänninge får ändrad anvisad skola till Sätoftaskolan.
  • Bokeslund och Bokeshall får ändrad anvisad skola till Sätoftaskolan.
  • Gränsen mellan upptagningsområdena B och C i Norra Rörum flyttas. Elever i förskoleklass samt årskurs 1 till och med 3 i område B kommer i fortsättningen inte att kunna välja mellan flera skolor utan har Tjörnarp som reserverad skolenhet.

Du kan läsa mer om förändringar av upptagningsområden på sidan Upptagningsområden för skolskjutsar ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.