Ansträngt läge i energisystemet 9-18 december

Idag fredagen den 9 december, kopplas kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 bort för att åtgärda ett fel i generatorn. Arbetet ska pågå 9–18 december, enligt information från ägarbolaget OKG. Oskarshamn 3 är Sveriges största elproducerande enhet. Att betydande mängd elproduktion faller bort påverkar alltid energimarknaden i någon mån, men redan nu är läget ansträngt.

Viktigt att vi hjälps åt

För att undvika en överbelastning på elnätet behöver vi alla spara el. Om vi gemensamt bidrar, kan vi minska risken för frånkoppling av el och säkerställa att våra välfärdsverksamheter drivs som vanligt. Därför är det viktigt att alla hjälper till att minska elförbrukningen för att inte öka belastningen på elsystemet.

Det här kan du göra för att hjälpa till

Det viktigaste du kan göra för att spara energi är att minska användningen av varmvatten och sänka den inomhustemperaturen. Om elen stängs av är det alltid bäst att vara förberedd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har många bra råd kring hemberedskap.

Vårdnadshavare kommer att informeras via InfoMentor

Vad gäller vid ett elavbrott inom våra grund- och förskolor?

Vi är förberedda för att alla våra förskolor, fritidshem och skolor ska kunna hålla öppet och vara igång som vanligt, säger Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef i Höörs kommun.

Alla vårdnadshavare, barn och elever uppmanas att klä sig varmt och ta med extra klädesplagg, både för inne- och utevistelser.

Det är osäkert hur långt tid i förväg vi kommer att få information om bortkoppling sker. Vår ambition är att, när det är möjligt, ge information kring förestående bortkoppling till vårdnadshavare via InfoMentor.

Varje fritidsavdelning har en låda med sådant som kan komma att behövas om vi är utan el under perioder. I lådorna finns bland annat LED-ljus, ficklampor och extra batterier.

Så agerar Höörs kommun i energikrisen

Höörs kommun har arbetat fram en plan för hur kommunen kan minska energiförbrukningen i vinter. Vi har gjort en inventering av alla delar av kommunens verksamhet för att se vilka åtgärder som är möjliga. På vår webbplats kan du läsa mer om hur kommunen agerar i energikrisen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.