Blåljusdagar arrangerades för årskurs 4

Hur ser en arbetsdag ut för en polis? Vilken utrustning finns i ambulanser? Det och mycket mer fick kommunens fjärdeklassare veta när blåljusdagarna arrangerades för första gången. Blåljusdagarna är en del av medborgarlöftena som Höörs kommun och polisen tagit fram gemensamt för att öka tryggheten och förebygga brott.

Under två dagar har Höörs kommuns fjärdeklassare fått träffa personal från både räddningstjänst, polis och ambulans. Deltidsbrandman Ted Johnsson var på plats för att berätta om sitt jobb. Eleverna fick bland annat testa att spruta vatten och flytta en docka från en olycksplats. Eleverna fick även prova på hjärt- och lungräddning (HLR) tillsammans med specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och ambulanssjukvårdare.

– Eleverna tycker det är jätteroligt och de har många frågor om vad vi gör och vilka vi är, säger Ted Johnsson.

Brandman hjälper tjej spruta vatten med vattenslang.
Deltidsbrandman Ted Johnsson instruerar hur man håller brandslangen.

Del av förebyggande arbete

Mårten Eliasson, mentor för klass 4 på Gudmuntorps skola, tycker att blåljusdagen är ett bra initiativ som hjälper till att skapa värdefulla relationer mellan blåljusyrkena och kommunens unga.
– Det är bra att eleverna får ett ansikte på de som jobbar i uniformerna, säger han.

Eleverna fick dessutom träna på hur man utrymmer en buss vid en olycka tillsammans med skolbussförare Peter Westerlind och kommunens transportstrateg Anders Josefsson.

Syftet med dagarna har varit att skapa förståelse för blåljusyrkena och ge eleverna en inblick i vardagen för blåljusyrkena. Blåljusdagarna arrangerades för första gången i år och är ett av fyra medborgarlöften som kommunen tagit fram tillsammans med polisen. 

Medborgarlöften 2023-2024

  • Intensifiering av arbetet med ”tidig upptäckt” av ungdomar på väg in i missbruk. Samverkan mellan kommun och polis för att upptäcka och motverka tillgång på narkotika ska stärkas. Metoden ”tidigt upptäckt” för att förhindra ungas användning av droger ska implementeras.
  • Grannsamverkan mot brott. Polis och kommun ska tillsammans lämna information och underlag för att starta upp fler grannsamverkansnätverk i kommunen. Syftet är att ”grannsamverkan” som koncept ska införas såväl i villabebyggelse som i flerfamiljshus. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna.
  • Blåljusdagar. Konceptet ”blåljusdagar” ska genomföras för årskurs 4 i syfte att skapa positiva relationer mellan blåljuspersonal och ungdomar.
  • Trafikmiljö. Trafikmiljön ska ses över och åtgärdsförslag tas fram för att förebygga olyckor och främja trafiksäkerheten. Polisen och kommunen ska rikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål, tips och statistik.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.