Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Dags att söka bidrag för enskilda vägar

För enskilda vägar inom Höörs kommun finns möjlighet att ansöka om kommunalt driftsbidrag. Till drift av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, inköp av nödvändiga redskap, förbättringsarbeten samt andra återkommande underhållsarbeten.

Bidrag betalas ut till väg om väghållningen är ordnad genom en samfällighetsförening som kan dokumentera sitt väghållningsansvar genom karta och delägarförteckning eller delägande fastigheter. Bidrag kan endast fås för väg som upplåts för allmänt bruk och som är minst 400 m lång.

Ansökan om bidrag måste göras varje år

Varje år måste föreningen söka kommunalt driftsbidrag. Senaste årsmötesprotokoll ska bifogas för att bidrag ska betalas ut. Innan ansökan görs ska “Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar” läsas igenom, då samfällighetsföreningen i ansökan accepterar villkoren i dessa bestämmelser. Föreningen söker bidraget mellan 1 januari och 31 mars via vår e-tjänst. Läs mer på sidan Bidrag till enskilda vägar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.