Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Kommunen satsar på upprustning av fyra badplatser

Hur tycker du att badplatserna ska se ut i framtiden? Nu kan du vara med och påverka genom att svara på en enkät!

Ett arbete pågår just nu med upprustning och utveckling av fyra av kommunens badplatser. I det arbetet vill vi gärna veta vad du som använder kommunens badplatser tycker. Vad tycker du att kommunen ska satsa på? Svara på några frågor i en enkät och ge oss din åsikt!

Enkäten tar cirka 5–10 minuter att besvara och svaren kommer användas i det fortsatta arbetet med att prioritera insatser vid de olika badplatserna. Projektet med upprustning och utveckling av badplatser kommer att pågå under fyra år. Läs mer om projektet och vad kommunen planerar för vid de olika badplatserna.

Enkäterna är öppna att svara på fram till den 22 oktober 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.