Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Utveckling av badplatser i kommunen

För att kunna möta ett ökat intresse att bada vid Höörs badplatser satsar kommunen extra mycket på upprustning och utveckling vid fyra badplatser. Möjligheten att bada i små insjöar med klart och rent vatten är unik i ett europeiskt perspektiv.

Säkra och inbjudande badplatser

Höörs kommun ska kunna erbjuda säkra och inbjudande badplatser. Badplatserna ska vara separerade från annan verksamhet och erbjuda god standard. De badplatser som ingår i projektet är badplatsen i Gamla Bo, Sätofta, Vaxsjön och Tjörnarp. Inom projektet kommer standardhöjande insatser göras för varje badplats utifrån dess unika förutsättningar. Den generella målsättningen för badplatserna är att erbjuda tillgänglighetsanpassade toalettlösningar, bra parkeringsmöjligheter, bra badanläggningar (strand och brygga), och inbjudande rastplatser.

Förutsättningarna att lösa detta varierar från plats till plats. Det är också nödvändigt att säkerställa vändzon för räddningstjänsten och driftfordon så att badplatserna blir säkra och kan hållas välskötta.

Enkäter

Under hösten 2021 kunde kommuninvånarna svara på enkäter för de olika badplatserna. Många av de önskemål som togs upp kommer att tillgodoses i upprustningen av badplatserna, till exempel toaletter, utökad gräsyta, fler grillar och fler bänkar och bord.

Upprustning av de olika badplatserna

Sätofta badplats

I Sätofta planeras för:

 • En tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch
 • Smarta sopsystem
 • Fler parkeringsplatser
 • Cykelparkering
 • Nya grillplatser och bänkar
 • En eventuell omlokalisering av båtbryggan kan bli aktuell i framtiden

Gamla Bo

I Gamla Bo planeras för:

 • En tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch
 • Smarta sopsystem
 • Fler parkeringsplatser
 • Husbilsparkering
 • Nya grillplatser och bänkar

Vaxsjön

Vaxsjön har genomgått en upprustning och fått:

 • En tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch
 • Mer markyta för badgäster
 • En beachvolleyplan
 • Ett vindskydd
 • Nya grillplatser och bänkar

Tjörnarpssjön

Kommunen utreder möjligheten för en ny badplats vid Tjörnarpssjön.

På gång under 2024

Arbetet med att rusta upp badplatserna sker successivt och parallellt under de kommande tre åren. Under 2024 arbetar vi huvudsakligen med följande:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.