Upprustning och utveckling av badplatser i Höörs kommun

Många vill bada i Höörs kommun och kommunen märker av ett ökat intresse! Möjligheten att bada i små insjöar med klart och rent vatten är unik i ett europeiskt perspektiv.

För att kunna möta ett ökat intresse att bada vid Höörs badplatser kommer kommunen satsa extra mycket på upprustning och utveckling vid fyra av badplatserna under de närmaste fyra åren.

Säkra och inbjudande badplatser

Höörs kommun ska kunna erbjuda säkra och inbjudande badplatser. Badplatserna ska vara separerade från annan verksamhet och erbjuda god standard. De badplatser som ingår i projektet är badplatsen i Gamla Bo, Sätofta, Vaxsjön och Tjörnarp. Inom projektet kommer standardhöjande insatser göras för varje badplats utifrån dess unika förutsättningar. Den generella målsättningen för badplatserna är att erbjuda tillgänglighetsanpassade toalettlösningar, bra parkeringsmöjligheter, bra badanläggningar (strand och brygga), och inbjudande rastplatser.

Förutsättningarna att lösa detta varierar från plats till plats. Det är också nödvändigt att säkerställa vändzon för räddningstjänsten och driftfordon så att badplatserna blir säkra och kan hållas välskötta.

Sätofta

I Sätofta behöver badplats och båtplats separeras och ett mål i projektet är att hitta en ny plats för båtbryggan. Det planeras även för:

 • Ny tillgänglighetsanpassad toalett
 • Smarta sopsystem
 • Ny lösning för parkeringsplatserna
 • Ny badbrygga

Gamla Bo

I Gamla Bo planeras för:

 • Smarta sopsystem
 • Utökat antal parkeringsplatser
 • Ställplatser för husbilar
 • Ny promenadslinga längs udden

Vaxsjön

Vid Vaxsjön är bryggan utbytt och det finns ny beläggning på promenadslingan runt sjön. Kommunen fortsätter upprustningen vid Vaxsjön och här planeras för:

 • Ny tillgänglighetsanpassad toalett
 • Mer markyta för badgäster
 • Översyn av de kommunala parkeringsplatserna i området

Tjörnarpssjön

I Tjörnarpssjön utreder vi en ny badplats. Läs mer om detta på sidan Ny badplats vid Tjörnarpssjön.

På gång i projektet 2021

Första insatserna i projektet har redan påbörjats. Badplatsen i Gamla Bo är först ut.

Var med och tyck till

Vad tycker du att det borde finnas vid en badplats? Det kommer att finnas utrymme för ytterligare insatser vid badplatserna utöver ovan nämnda. Genom att svara på en enkät kan du lämna synpunkter om vad du tycker ska finnas vid en viss badplats. Enkäten är webbaserad och nås via länken nedan. Svaren kommer att hjälpa kommunen att göra prioriteringar utifrån medborgarnas önskemål i projektet. Samtliga enkäter är öppna att svara på fram till den 22 oktober 2021.

Länk till enkät Sätofta
Länk till enkät Gamla Bo
Länk till enkät Vaxsjön
Enkäten om badplats i Tjörnarpssjön ligger tillfälligt nere, men kommer att återupptas inom kort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.