Upprustning och utveckling av badplatser i Höörs kommun

För att kunna möta ett ökat intresse att bada vid Höörs badplatser kommer kommunen satsa extra mycket på upprustning och utveckling vid fyra av badplatserna under de närmaste fyra åren. Möjligheten att bada i små insjöar med klart och rent vatten är unik i ett europeiskt perspektiv.

Säkra och inbjudande badplatser

Höörs kommun ska kunna erbjuda säkra och inbjudande badplatser. Badplatserna ska vara separerade från annan verksamhet och erbjuda god standard. De badplatser som ingår i projektet är badplatsen i Gamla Bo, Sätofta, Vaxsjön och Tjörnarp. Inom projektet kommer standardhöjande insatser göras för varje badplats utifrån dess unika förutsättningar. Den generella målsättningen för badplatserna är att erbjuda tillgänglighetsanpassade toalettlösningar, bra parkeringsmöjligheter, bra badanläggningar (strand och brygga), och inbjudande rastplatser.

Förutsättningarna att lösa detta varierar från plats till plats. Det är också nödvändigt att säkerställa vändzon för räddningstjänsten och driftfordon så att badplatserna blir säkra och kan hållas välskötta.

Enkäter

Under hösten 2021 kunde kommuninvånarna svara på enkäter för de olika badplatserna. Vi fick in sammanlagt 82 svar: 7 för Gamla Bo, 38 för Vaxsjön och 37 för Sätofta.  Enkäten för Tjörnarps badplats  var utformad på annat sätt och är inte inräknat i sammanställningen. Du kan läsa mer om enkäten på sidan om Tjörnarps badplats. Många av de önskemål som togs upp kommer att tillgodoses i upprustningen av badplatserna, till exempel toaletter, utökad gräsyta, fler grillar och fler bänkar och bord.

Upprustning av de olika badplatserna

Sätofta badplats

I Sätofta behöver badplats och båtplats separeras och ett mål i projektet är att hitta en ny plats för båtbryggan. Det planeras även för:

 • Ny tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch.
 • Smarta sopsystem.
 • Ny lösning för parkeringsplatserna.
 • Ny badbrygga.

Gamla Bo

I Gamla Bo planeras för:

 • Permanent tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch.
 • Smarta sopsystem.
 • Utökat antal parkeringsplatser.
 • Ställplatser för husbilar.
 • Ny promenadslinga längs udden.

Vaxsjön

Vid Vaxsjön är bryggan utbytt och det finns ny beläggning på promenadslingan runt sjön. Kommunen fortsätter upprustningen vid Vaxsjön och här planeras för:

 • Ny tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch.
 • Mer markyta för badgäster.
 • Översyn av de kommunala parkeringsplatserna i området.

Tjörnarpssjön

Kommunen utreder möjligheten för en ny badplats vid Tjörnarpssjön.

På gång under 2022

Arbetet med att rusta upp badplatserna sker successivt och parallellt under de kommande tre åren. Under 2022 arbetar vi huvudsakligen med följande:

 • Gamla Bo: badplatsen rustas upp och vi strävar efter att insatserna blir klara under 2022. Under arbetets gång kan detta innebära att det stundvis är stökigt med maskiner och t. ex. tillfälliga toaletter. Vi ber om ursäkt och hoppas att våra badgäster och strandbesökare har överseende med detta.
 • Vaxsjön: den nu rivna toalettbyggnaden vid badplatsen ersätts med en ny toalettbyggnad. Under arbetets gång kan detta innebära att det stundvis är stökigt med maskiner och t. ex. tillfälliga toaletter. Vi ber om ursäkt och hoppas att våra badgäster och strandbesökare har överseende med detta.
 • Sätofta: utredning om ny lokalisering för båtbrygga pågår.
 • Tjörnarp: I samband med Utvecklingsplanen för Tjörnarp kommer det att fattas ett politiskt beslut om framtida badplats i Tjörnarp.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.