Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Utveckling av badplatser i kommunen

För att kunna möta ett ökat intresse att bada vid Höörs badplatser satsar kommunen extra mycket på upprustning och utveckling vid fyra badplatser. Möjligheten att bada i små insjöar med klart och rent vatten är unik i ett europeiskt perspektiv.

Säkra och inbjudande badplatser

Höörs kommun ska kunna erbjuda säkra och inbjudande badplatser. Badplatserna ska vara separerade från annan verksamhet och erbjuda god standard. De badplatser som ingår i projektet är badplatsen i Gamla Bo, Sätofta, Vaxsjön och Tjörnarp. Inom projektet kommer standardhöjande insatser göras för varje badplats utifrån dess unika förutsättningar. Den generella målsättningen för badplatserna är att erbjuda tillgänglighetsanpassade toalettlösningar, bra parkeringsmöjligheter, bra badanläggningar (strand och brygga), och inbjudande rastplatser.

Förutsättningarna att lösa detta varierar från plats till plats. Det är också nödvändigt att säkerställa vändzon för räddningstjänsten och driftfordon så att badplatserna blir säkra och kan hållas välskötta.

Enkäter

Under hösten 2021 kunde kommuninvånarna svara på enkäter för de olika badplatserna. Många av de önskemål som togs upp kommer att tillgodoses i upprustningen av badplatserna, till exempel toaletter, utökad gräsyta, fler grillar och fler bänkar och bord.

Upprustning av de olika badplatserna

Sätofta badplats

I Sätofta planeras för:

 • En tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch
 • Smarta sopsystem
 • Fler parkeringsplatser
 • Cykelparkering
 • Nya grillplatser och bänkar
 • En eventuell omlokalisering av båtbryggan kan bli aktuell i framtiden

Gamla Bo

I Gamla Bo planeras för:

 • En tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch
 • Smarta sopsystem
 • Fler parkeringsplatser
 • Husbilsparkering
 • Nya grillplatser och bänkar

Vaxsjön

Vaxsjön har genomgått en upprustning och fått:

 • En tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch
 • Mer markyta för badgäster
 • En beachvolleyplan
 • Ett vindskydd
 • Nya grillplatser och bänkar

Tjörnarpssjön

Kommunen utreder möjligheten för en ny badplats vid Tjörnarpssjön.

På gång under 2024

Arbetet med att rusta upp badplatserna sker successivt och parallellt under de kommande tre åren. Under 2024 arbetar vi huvudsakligen med följande:

 • Sätofta: Ombyggnationen av Sätofta badplats pågår för fullt och förväntas vara klart i mitten av maj. Parkeringsytan är i princip färdig, några små delar återstår och nu i slutet av april pågår arbetet med att grundlägga för toalettbyggnaden. Bad- och båtplats samt iläggningsramp är för närvarande avstängd för allmänheten. Information kommer att läggas ut på webb och sociala medier när den upprustade bad- och båtplatsen öppnar igen.
 • Gamla Bo: Badplatsen ska rustas upp och under 2024 pågår de ansökningar om lov och tillstånd som krävs. Vi strävar efter att upprustningsåtgärderna genomförs under 2025.
 • Tjörnarp: I samband med Utvecklingsplanen för Tjörnarp ingick en utredning om badplatsen. Där framgår att en ny badplats föreslås vid Kyrkviken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.