Lansering av solkartan

En solkarta finns nu tillgänglig för dig som fastighetsägare i Höör. Solkartan visar den solstrålning som når alla fastigheter. Med hjälp av den kan du se om det skulle vara lämpligt att installera solceller på just din fastighet.

Solkartan finns här på kommunens webbsida och är kostnadsfri att använda. Den ska i första hand ses som ett hjälpmedel att se förutsättningar för både små och stora fastighetsägare att producera egen el med hjälp av solceller installerade på taket. Ett företag som installerar solceller kan sedan göra en mer exakt bedömning av möjligheterna för elproduktion på fastigheten.

Insamlade data från 2009

Solkartan bygger på insamlade data från flygningar som gjordes 2009. Ny insamling av data är planerad och när dessa finns tillgängliga kan solkartan ge noggrannare beräkningar samt göra beräkningar på fastigheter byggda efter 2009.

Solcellseffekten ökar

Den installerade solcellseffekten i Sverige ökar snabbt enligt Energimyndigheten, om än från en låg nivå. Genom åtgärder som främjar sol skulle 5-10 % av Sveriges totala elanvändning kunna produceras av solceller år 2040 menar myndigheten. Energimyndigheten har tagit fram Solelportalen, en webbplattform med aktuell och objektiv information om solceller.

Gratis rådgivning

Kommunens Energi- och klimatrådgivare ger kostnadsfri lokal och opartisk rådgivning om solenergi och solceller, om energieffektivisering och förnybar energi till hushåll, föreningar och företag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.