Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Solenergi och solceller

Solen kan skapa energi till våra hus. Solstrålning kan både omvandlas till varmvatten med hjälp av solfångare eller el med solceller. Oavsett om du behöver bygglov för din anläggning eller inte ska du alltid lämna in en ansökan till miljö- och byggmyndigheten.

Solenergi ger inte något stort bidrag mellan november och februari, men under resten av året finns det många dagar som solens strålar kan ge ett bra tillskott för varmvatten- eller elproduktion.

Solvärme

Med hjälp av solfångare omvandlas solens energi till varmvatten och för detta krävs möjlighet att ackumulera värmen i varmvattenberedare eller ackumulatortankar.

Solfångare kan klara att värma hälften av årets varmvattenbehov hos en familj eller ungefär 30 procent av husets totala behov av värme och varmvatten. Solfångare är ett mycket bra komplement för den som värmer sitt hus med ved.

Vedpanna, solfångare och ackumulatortankar ger en låg uppvärmningskostnad och är också klimatneutral eftersom ingen ny koldioxid tillförs atmosfären. Pelletseldning kan också kompletteras med solfångare. I ett eluppvärmt hus kan solfångare värma husets varmvatten.

Solceller

Solceller omvandlar solens strålar till elektricitet som antingen används direkt i byggnaden eller matas ut på elnätet. Solceller kan placeras på ett hustak, men även placering på mark, plank, husvägg eller balkongsidor kan förekomma.

Solceller består oftast av grundämnet kisel som i formatet 15×15 kvadratcentimeter kopplas samman till solcellspaneler i storleken 1×1,6 kvadratmeter. Panelen består av glas på ovansidan och metall på baksidan och varje panel väger cirka 15-20 kilogram.

De flesta tak klarar belastningen av en solcellsanläggning men det är alltid viktigt att kontrollera detta. Ett oskuggat tak i söderläge ger bäst förutsättningar för en anläggning. För små anläggningar med så kallad mikroproduktion står elnätsbolaget för kostnaden för att byta elmätare, vilket är nödvändigt för att kunna mäta in- och utgående ström.

En solcellsanläggning producerar drygt 100 kWh per kvadratmeter panel och år.

Tillstånd

Beroende på var du planerar att placera din solenergianläggningen kan du behöva bygglov. Det gäller exempelvis om anläggningen kan påverka och utgöra en väsentlig ändring av byggnadens eller omgivningens karaktär, så kallad fasadändring (utvändig ändring)

Småskaliga solenergianläggningar, på exempelvis en- och tvåbostadshus, kräver normalt inte tillstånd enligt miljöbalken. Särskilda regler gäller dock i anslutning till utpekade skyddsvärda områden, kulturmiljö eller naturtyper samt inom strandskyddsområde.

Vill du ha en större solcellsanläggning som inte är placerade på en- och tvåbostadshus, som exempelvis på ett garage eller industribyggnad måste du söka bygglov.

Oavsett om du vill bygga en anläggning som kräver bygglov eller inte måste du lämna in en ansökan till kommunen. Krävs inte bygglov får du tillbaka ett godkännande för installation.

Bidrag och stöd

Det finns olika stöd att söka för solceller både för privatpersoner och företag. För solvärme finns inte längre något bidrag utan privatpersoner kan ansöka om ROT-avdrag.

Investeringsstöd till solcellsanläggningar

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent för både företag och privatpersoner. Ansökan skickas till länsstyrelsen och handläggningstiden har de senaste åren varit mellan ett och två år. Mer information på Energimyndighetens hemsida.

Privatpersoner kan ansöka om ROT-avdrag för solenergianläggningar. Skatteverket ger mer information. Det finns inte möjlighet att både göra ROT-avdrag och söka investeringsbidrag.

Energirådgivning

Om du vill veta mer om solenergi kontakta gärna kommunens Energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning. Rådgivningen vänder sig både till privatpersoner, företag och organisationer och sker i samarbete med Hörby och Sjöbo kommuner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.