Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Resultat trygghetsmätning 2019

Nu har resultatet för 2019 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Det visar ett något förbättrat totalindex för lokalpolisområde Eslövs tre kommuner tillsammans.

– Jag vill börja med att tacka alla medborgare som har tagit tillfället i akt att svara på denna viktiga enkät. Sett till hela lokalpolisområdet ser vi en försiktigt positiv trend avseende totalindexet, även om Eslövs kommun har något högre resultat än förra året. Den faktiska utsattheten för brott är den lägsta på flera år och oron för att utsättas för brott har minskat något, vilket vi ser som mycket positivt. Trots detta har känslan av otrygghet ökat något i lokalpolisområdet. Detta kommer vi att fortsätta analysera och arbeta aktivt med, för ett tryggt lokalpolisområde Eslöv, säger tillförordnad lokalpolisområdeschef Niklas Årcén.

Index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. En låg siffra är alltså bättre än en hög. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Eslöv

Lokalpolisområde Eslöv som helhet har ett något bättre samlat totalindex än i fjol (2,31 i år mot 2,41 i fjol). 81,3 procent har inte varit utsatta för brott alls under året, vilket är en ökning även sett över tid. Oron för att utsättas för brott har minskat, medan känslan av otrygghet har ökat.

Eslövs kommun har en liten ökning av sitt totalresultat från 2,28 till 2,41. Missbruksproblemen upplevs ha ökat, liksom vissa utomhusstörningar som till exempel bråk och slagsmål. Dock har buskörningar med moped och motorcykel minskat, och närmare 80 procent av de svarande har inte utsatts för något brott alls under året. Även oron för bostadsinbrott har minskat.

Hörby kommuns totalindex minskar för andra året i rad till 2,59. Flertalet index har gått ner och andelen som inte varit utsatta för något brott alls har ökat till 82,5 procent. Siffrorna för otrygghet är dock fortfarande mycket höga, framför allt i Hörby Centrum. De svarande upplever att det finns problem med bland annat bråk, missbruk och skadegörelse.

Antalet mätområden i Höör har i år utökats till tre. I resultatet finns många gröna siffror och totalindexet har förbättrats från 2,06 till 1,81. Drygt 83 procent har inte utsatts för brott, vilket är en tydlig förbättring. Oron för bostadsinbrott i kommunen som helhet har minskat markant, och den generella känslan av trygghet ute har ökat i de tre sista årens mätningar. Trafikproblematiken ligger dock kvar på en hög nivå, trots flera insatser under året av polisen och kommunen.

Mer detaljerad information

Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten ”Resultat trygghetsmätning 2019 – Lokalpolisområde Eslöv”.

Kontaktpersoner

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser:
Eslöv: Mats Gummesson Odestål: 0702 – 826 194
Hörby: Malin Sjöblom: 0105 – 618 067
Höör: Anna Johansson: 0706 – 263 018

Läs mer om trygghetsmätningar på sidan Brottsförebyggande arbete

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.