Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Torg och allmänna platser

Kommunens torg och allmänna platser är till både för dig som bor i kommunen och för besökare. Allmän plats är samma sak som offentlig plats. Motsats till allmän plats kallas privat mark eller kvartersmark.

På torg och allmänna platser gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter. Vill du använda allmän plats behöver du söka tillstånd hos polismyndigheten.

Med allmän plats menas:

  • Vägar, torg, parker, lekplatser och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.
  • Andra landområden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.

Följande områden jämställs med allmän plats:

  • Idrottsplatser
  • Badplatser
  • Campingplatser
  • Begravningsplatser
  • Kyrkogårdar
  • Skolgårdar
  • Perronger och andra järnvägsområden
  • Inom tätbebyggelse belägen kvartersmark, privat mark, som upplåts för allmänheten

Offentlig toalett och hissar på stationsområdet

Den offentliga toaletten på Nya Torg och de två hissarna på stationsområdet sköts av kommunen. Felanmälan görs till kristina.johannesson@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.