Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Torg och allmänna platser

Kommunens torg och allmänna platser är till både för dig som bor i kommunen och för besökare. Allmän plats är samma sak som offentlig plats. Motsats till allmän plats kallas privat mark eller kvartersmark.

På torg och allmänna platser gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter. Vill du använda allmän plats behöver du söka tillstånd hos polismyndigheten.

Med allmän plats menas:

  • Vägar, torg, parker, lekplatser och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.
  • Andra landområden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.

Följande områden jämställs med allmän plats:

  • Idrottsplatser
  • Badplatser
  • Campingplatser
  • Begravningsplatser
  • Kyrkogårdar
  • Skolgårdar
  • Perronger och andra järnvägsområden
  • Inom tätbebyggelse belägen kvartersmark, privat mark, som upplåts för allmänheten

Offentlig toalett och hissar på stationsområdet

Den offentliga toaletten på Nya Torg och de två hissarna på stationsområdet sköts av kommunen. Felanmälan görs till kristina.johannesson@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.