Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Torg och allmänna platser

Kommunens torg och allmänna platser är till både för dig som bor i kommunen och för besökare. Allmän plats är samma sak som offentlig plats. Motsats till allmän plats kallas privat mark eller kvartersmark.

På torg och allmänna platser gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter. Vill du använda allmän plats behöver du söka tillstånd hos polismyndigheten.

Med allmän plats menas:

  • Vägar, torg, parker, lekplatser och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.
  • Andra landområden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.

Följande områden jämställs med allmän plats:

  • Idrottsplatser
  • Badplatser
  • Campingplatser
  • Begravningsplatser
  • Kyrkogårdar
  • Skolgårdar
  • Perronger och andra järnvägsområden
  • Inom tätbebyggelse belägen kvartersmark, privat mark, som upplåts för allmänheten

Offentlig toalett och hissar på stationsområdet

Den offentliga toaletten på Nya Torg och de två hissarna på stationsområdet sköts av kommunen. Felanmälan görs till kristina.johannesson@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.