Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Renhållning och snöröjning

Höörs kommun och Trafikverket och en del vägföreningar är väghållare för vägnätet i Höörs kommun. Kommunen ansvarar för de flesta vägarna inom Höörs och Tjörnarps tätorter. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Väghållare för de enskilda vägarna kan vara en samfällighetsförening eller en privat markägare.

Väghållaren ansvarar för renhållningen som kan vara såväl barmarksunderhåll som snöröjning och halkbekämpning. För gångbanor inom område med detaljplan gäller särskilda regler som kallas gångbanerenhållning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.