Renhållning och snöröjning

Höörs kommun och Trafikverket och en del vägföreningar är väghållare för vägnätet i Höörs kommun. Kommunen ansvarar för de flesta vägarna inom Höörs och Tjörnarps tätorter. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Väghållare för de enskilda vägarna kan vara en samfällighetsförening eller en privat markägare.

Väghållaren ansvarar för renhållningen som kan vara såväl barmarksunderhåll som snöröjning och halkbekämpning. För gångbanor inom område med detaljplan gäller särskilda regler som kallas gångbanerenhållning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.